Laajuus: 60 opintopistettä, 1. lukuvuosi, päiväopinnot
Ajankohta: 4.1.2022-31.12.2022
Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, Savonlinna

Edeltävyysehto: ei edeltävyysehtoja
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 1.12.2021 klo 9. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu. Ilmoittautuminen on avoinna 21.12.2021 saakka klo 23.59 saakka.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä.
Paikkamäärä: 8

Huomaathan, että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet: 
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja. Suorittamalla vähintään 50 op em. opintoja sinulla on oikeus hakea tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen koulutukseen.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelman mukaiset. Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat toiveet ja tavoitteet. Suorittamasi opinnot huomioidaan myöhemmin osana tutkinto-opintoja.

Koulutus toteutetaan päiväopintoina tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä. Opiskelet teoriaa verkko-opetusmenetelmiä hyödyntäen. Itsenäisen verkko-opiskelun lisäksi on suunniteltuja verkkotapaamisia 6-8 pv/kk. Lähiopetuspäiviä on 4-6 pv/kk ja silloin järjestetään mm. työpajat, laboraatiot ja simulaatiot. Orientaatioviikolle osallistuminen on tärkeää, että pääset hyvin alkuun opinnoissasi.

Orientaatioviikon aikataulu ja tarkemmat tiedot kevään 2022 lähiopetuspäivistä löytyvät  lukkarikoneesta ryhmätunnuksella ''SHSA22KP''.

Mikäli sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin sisältyy työelämäharjoittelu:

  • Ennen harjoitteluun osallistumista polkuopiskelijan tulee esittää rikostaustaote (SORA-lainsäädäntö).
  • Ennen harjoitteluun hakeutumista opettaja haastattelee kaikki harjoitteluun hakeutuvat opiskelijat.
  • Mikäli polkuopiskelijalla on taustalla sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto, ei haastattelua tarvita.

Xamkin polkuopiskelijat voivat suorittaa polkuopintojen aikana opetussuunnitelmaan tai hopsiin sisältyvän ensimmäisen työelämäharjoittelun.

Rokotukset:
Tartuntatautilain (1227/2016) § 48 mukaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.

Mikäli opiskelijalla ei ole esittää todistusta omasta suojastaan tai hän kieltäytyy ottamasta rokotuksia, se estää opintoihin kuuluvan ohjatun harjoittelun suorittamisen useimmissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että opiskelija ei voi suorittaa kaikkia tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja eikä valmistua hakukohteena olevaan ammattiin.

Kaakkois-Suomen AMK ei tarjoa rokotussuojaa polkuopiskelijoilleen. Polkuopiskelijan on haettava rokotukset omalla kustannuksella muualta, esim. kunnan perusterveydenhuollosta, työterveyshuollosta tai yksityisiltä palveluntarjoajilta.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Koulutusvastaava Tiina Lybeck ja opiskelijavastaava Anu Muhonen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Sairaanhoitajan AMK-tutkinto-opinnoista lisätietoa tästä.

Tutustu opetussuunnitelmaan tästä.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Polulta tutkintoon:
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMK:n polkuopintoihin on sitova. Maksuton perumisoikeus on päättynyt 14.12.2021.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMK:n toimisto, Heidi Väisänen, puh. 050 312 5090, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää