Laajuus: 60 opintopistettä, 1,5 vuotta, verkko-opinnot
Ajankohta: 7.2.2022–31.7.2023. Opiskelu alkaa 14.2.2022 klo xx–xx infotilaisuudella Teamsin  välityksellä verkossa. Infotilaisuuteen osallistuminen on välttämätöntä  opintojesi sujuvan aloituksen kannalta. Infotilaisuudessa käydään läpi opintojen kannalta tärkeimmät Xamkin järjestelmät ja palvelut sekä yleisiä opintojen aloittamiseen ja opintojen kulkuun liittyviä asioita.
Koulutuspaikka: Xamk, verkko-opinnot

Kohderyhmä: Polku on räätälöity SM-, kansainvälisen tason ja kansallisesti vastaavilla ylimmillä sarjatasoilla urheileville urheilijoille.
Edeltävyysehto: Sujuvat tietotekniset taidot (sähköposti, Word, Excel)
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen, Wellbeing Management

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 1.12.2021 klo 9:00, ilmoittautuminen on avoinna 1.–31.12.2021. HUOM! Muista poluista poikkeava ilmoittautumisaika, ilmoittautuminen on avoinna joulukuun loppuun!
Hinta: 175,- /lukukausi, yhteensä 525,- (laskutus lukukausittain). Lisätietoa maksuista löydät täältä.
Ryhmäkoko: 35

Huomaathan, että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Polkuopinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden suorittaa Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen tradenomitutkinnon mukaisia opintoja. Kun olet suorittanut opintoja vähintään 50 opintopistettä, voit hakea Xamkiin tutkinto-opiskelijaksi avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintojen perusteella.

Tradenomi (AMK) hyvinvointiliiketoiminnan johtaminen -tutkinto antaa sinulle valmiuksia tulevaisuuden hyvinvointiliiketoiminnan johtamiseen, hyvinvointiosaamiseen ja bisnesymmärrykseen. Polussa painotetaan ensisijaisesti SM-, kansainvälisen tason ja kansallisesti vastaavilla ylimmillä sarjatasoilla urheilevan urheilijan omaa henkilökohtaista kehittymistä liiketoiminnan ymmärryksessä aktiivisen urheilu-uran ohessa. Voit polun aikana harjoitella ja kilpailla tavoitteellisesti sekä samanaikaisesti suorittaa polkuopintoja joustavasti verkko-opintoina. Osallistumalla hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen polkuopintoihin ja suorittamalla opinnot menestyksekkäästi, voit saada opinto-oikeuden Xamkin tutkintoon johtavaan Wellbeing Management/Hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen koulutukseen.

Polun aikana suoritetut opinnot hyväksytään osaksi Xamkin hyvinvointiliiketoiminnan johtamisen (Wellbeing Management) tradenomin tutkintoa, mikäli tulet valituksi tutkintoon johtavaan koulutukseen. Pyrimme varaamaan paikan tutkintoon johtavaan koulutukseen kaikille, jotka suorittavat opinnot hyväksytysti ja täyttävät tutkinto-opiskelijavalintakriteerit. Mikäli tulet hyväksytyksi tutkinto-opiskelijaksi, voit valita pääopiskelukieleksi myös suomen ohella myös englannin. Kaikki toisen ja kolmannen vuoden opintojaksot toteutetaan kaksikielinä. Tutkintotodistuksen saa sillä kielellä, jolla tutkinnosta on suoritettu yli 50 %.

Opinnoissasi syvennät osaamistasi hyvinvointiin, TKI-toimintaan, liiketoimintaan, hyvinvoinnin mittaamiseen ja johtamiseen liittyen. Opinnoissa voit hyödyntää oman urheilu-urasi kokemuksia ja hyödyntää niitä oppimistehtävissä.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Polulla suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana. Mahdollisten aiempien suoritusten hyväksiluvut arvioidaan vasta siinä vaiheessa, kun olet Xamkissa tutkinto-opiskelijana.

Polkukoulutus toteutetaan täysin verkko-opintoina. Verkko-opiskelu sisältää itsenäisesti opiskeltavia verkkoluentoja, itsenäistä työskentelyä pohjautuen annettuihin materiaaleihin ja opettajan ohjaamaa verkkotyöskentelyä. Opettajan ohjaamaan verkkotyöskentelyyn tarvitset kuulokkeet ja mikin. Opinnot sisältävät oppimis- ja kehittämistehtäviä, joilla on tietty palautusaika. Pyrimme joustavasti mahdollisuuksien mukaan huomioimaan huippu-urheilun aiheuttamat vaatimukset ja kuormitushuiput.

Opiskelijan työkuorma muodostuu seuraavasti: Opintoja on sekä kevät- että syyslukukaudella 20 opintopistettä / lukukausi. 1 opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä, eli 20 opintopistettä on 540 tuntia = 68 opiskelupäivää. Verkko-opiskelussa kysytään itseohjautuvuutta, ajankäytön hallintaa, sekä sitoutumista. Opiskelu urheilun ohella voi olla vaativaa – mutta myös mahdollista sekä aivan varmasti antoisaa!

Polku tradenomiopintoihin koulutuskokonaisuus koostuu 12 opintojaksosta, yhden opintojakson laajuus on 5 opintopistettä:

Kevät 2022

 • Urheilijan liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys 14.2.–31.5.2022
 • Huippu-urheilija viestijänä 14.2.–31.5.2022
 • Hyvinvoinnin ja terveyden perusteet 14.2.–31.5.2022
 • Huippu-urheilija ja tietotekniset työvälineet 14.2.–31.5.2022

Syksy 2022

 • Urheilijan hyvinvointikäyttäytyminen ja trendit 29.8.-31.12.2022
 • Hyvinvointialan toimintaympäristöt ja huippu-urheilu 29.8.-31.12.2022
 • Kokonaisvaltainen valmentautuminen ja itsensä johtaminen 29.8.-31.12.2022
 • Markkinointiosaaminen ja asiakasymmärrys menestyksen mahdollistajana 29.8.-31.12.2022

Kevät 2023 (tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin)

 • Urheilijan ammattienglanti
 • Hyvinvoinnin mittaaminen ja sen mahdollisuudet liiketoiminnassa
 • Älykkäät ympäristöt ja data-analytiikan perusteet
 • Urheilijan ravitsemus

Muutokset ovat mahdollisia.

Opiskeluoikeusaika:
Polkuopiskelijana statuksesi on avoimen amk:n opiskelija ja ryhmäsi koostuu kokonaisuudessaan avoimen AMK:n opiskelijoista (nk. erillisryhmä). Erillisryhmän opinto-oikeus on 1,5 vuotta, eli 7.2.2022–31.7.2023. Koska erillisryhmän opiskelijat eivät opiskele tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä, ei polkuopintoihin ole mahdollista saada jatkoaikaa 1,5 vuoden jälkeen. Eli jatkaaksesi opintojasi on sinun haettava tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa tai Xamkin omassa erillishaussa avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella joko polkuopintojen aikana tai niiden päättyessä.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Tiina Rissanen, p. 050 574 6390, tiina.rissanen@xamk.fi

Linkki opetussuunnitelmaan
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/33/fi/ops/AVMIWM22KMINIPO

AMK-tutkinto-opinnoista liiketaloudessa löytyy lisätietoa
www.xamk.fi/koulutukset/tradenomi-amk/

 

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 2.1.2022 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Polulta tutkintoon:
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, Iina Hoteila, puh. 050 440 4473, iina.hoteila@xamk.fi

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää