*** Edeltävyysehto: Tradenomi (AMK) tutkinto tai muu korkeakoulututkinto.
Tarvittava todistus tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle.

Laajuus: 30 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 13.1.2022-31.12.2022.
Koulutus alkaa torstaina 13.1. klo 9–17 ja sen jälkeen lähipäivät aina perjantaisin klo 9–16: 14.1., 4.2., 25.2., 18.3., 8.4., 29.4. ja 20.5.
Ensimmäisenä orientaatiopäivänä (13.1. klo 9–17) tutustutaan ja perehdytään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelu- ja toimintaympäristöön, mm. sähköisiin oppimisympäristöihin. Oletuksena on, että kaikki opiskelijat tulevat mukaan aloituspäiviin, sillä opettajilla ei ole mahdollisuutta antaa yksilöllistä ohjausta järjestelmiin liittyen enää aloituspäivien jälkeen.
Koulutuspaikka: Xamk, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, 45100 Kouvola

Edeltävyysehto: Tradenomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto. Ko. tutkintotodistus tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (ylempi AMK), yrittäjyys

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 1.12.2021 klo 9, ilmoittautuminen on avoinna 20.12.2021 asti.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä.
Paikkamäärä: 5

Huomaathan, että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:

Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 30 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja, jotka oikeuttavat hakemaan tutkinto-opiskelijaksi ao. koulutukseen.

Tradenomi (YAMK), yrittäjyys -koulutus tavoitteena on vahvistaa jo yrittäjinä toimivien tai yrityksen perustamista suunnittelevien eri alojen osaajien ja ammattilaisten yrittäjyysosaamista.

Koulutus antaa uusia näkökulmia ja uudenlaista osaamista, jolla vahvistat yrityksesi resilienssiä se-kä edistät liiketoiminnan jatkuvuutta ja kasvua. Monialaisessa ryhmässä toteutetun koulutuksen jäl-keen sinulla on osaamista innovaatioiden kaupallistamiseen ja uuden menestyvän yritystoiminnan kehittämiseen.

Sisältö ja toteutus:

Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tradenomi (YAMK), yrittäjyys -koulutuksen opetussuunnitelman mukaiset. Polkuopiskelijat suorittavat ensisijaisesti koulutuksen pakolliset opintojaksot (ydinopinnot). Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tut-kintoa.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmäs-sä. Opintojaksoilla mahdollinen lähiopetus on arkisin klo 9–16 välillä (noin 2–3 pv / 5 op).  Koulutuk-seen liittyy verkko-opiskelua, itsenäistä opiskelua ja pienryhmätyöskentelyä. Puolet opintojaksoista toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ilman lähiopetuspäiviä.

Keväällä 2022 toteutettavien liiketalouden ydinopintojen lähiopetuksen ajankohdat:
–    Opintojen aloituspäivät 13.–14.1.2022, to klo 9–17 ja pe klo 9–16, läsnäolovelvoite.
–    Muut lähipäivät: pe 4.2., pe 25.2., pe 18.3., pe 8.4., pe 29.4. ja pe 20.5. aina klo 9–16.
–    Päivien aikana seuraavat opintojaksot: Yrityksen strategiset valinnat, Yrityksen kriittiset me-nestystekijät, Vastuullinen yrittäjyys sekä opinnäytetyön aloittaminen ja siihen liittyvät käy-tänteet.
–    Lisäksi valinnaisia opintoja Xamkin Master School -tarjonnasta.

Syksyllä 2022
–    Lähiopintojen aikataulut ilmoitetaan opintojen alkaessa.
–    Syksyllä seuraavat opintojaksot: Yritystoiminnan kasvun mahdollistajat, Kasvuosaaminen sekä Kasvustrategia käytäntöön.
–    Lisäksi valinnaisia opintoja Xamkin Master School -tarjonnasta.

Muutokset ovat mahdollisia.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Tradenomi (YAMK) -tutkinto Xamkissa https://www.xamk.fi/koulutukset/tradenomi-ylempi-amk-yrittajyys/

Linkki opetussuunnitelmaan
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/296217/YRKV22KY/year/2021

Lehtori Maria Kangasniemi-Haapala, maria.kangasniemi-haapala@xamk.fi , p. 040 162 8864

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä. Koska opetus on suurelta osin verkossa, on opiskelijalla oltava valmiudet verkkotyöskentelyyn myös ryhmissä (tietokone, kameravalmius, kuulokemikrofoni).

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Polulta tutkintoon:
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 30 opintopistettä ja lisäksi laatimalla ja esittämällä opinnäytetyön suunnitelman hyväksytysti.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 14.12.2021 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää