Laajuus: 57 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 24.1.–31.12.2024, opintojen aloitus lähiopetuksena 24.-26.1.2024 (Ennakko info polun opiskelijoille Teamsissä ke 13.12.23 klo 14-15.30)
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli

Edeltävyysehto: ei edeltävyysehtoja 
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)

Opinnot ovat suomen kielellä. Opinnoissa pärjätäksesi, sinulla tulisi olla vähintään B2-tason kielitaito. Voit käydä testaamassa suomen kielen taitosi esimerkiksi Dialang-kielitestin avulla.

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu to 30.11.2023 klo 9, ilmoittautuminen on avoinna 30.11. – 6.12.2023.

Paikkamäärä: 40

Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä. Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu aina lukukausien alussa.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut koulutukseen sisältyviltä opintojaksoilta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneistä opinnoista. Jos keskeytät opinnot, keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Huomaathan, että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin. 

Tavoitteet:

Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 57 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja. Suorittamalla vähintään 50 op em. opintoja sinulla on oikeus hakea tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen koulutukseen.

Hahmotat sosionomin työtehtäviä ja niissä vaadittavaa osaamista. Perehdyt työssä vaadittavaan eettiseen perustaan, ja opit hahmottamaan ja ymmärtämään hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden merkityksen yksilön ja yhteisön elämässä. Opit sosiaalialan asiakastyön prosessiluonnetta ja menetelmällisiä lähtökohtia, sekä opit työskentelemään tavoitteellisesti.  Kehität oman ammatillisen toimintasi arviointia.

Polkuopinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden suorittaa sosionomikoulutuksen mukaisia opintoja räätälöidyn opetussuunnitelman mukaisesti. Polkuopiskelijana statuksesi on avoimen amk:n opiskelija ja ryhmäsi koostuu kokonaisuudessaan avoimen AMK:n opiskelijoista (nk. erillisryhmä). Erillisryhmän opinto-oikeus on yksi vuosi. Sosiaalialan erillisryhmällä ei ole jatkomahdollisuutta toisen vuoden opintoihin polkuopiskelijana. Eli opiskelijan on haettava tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa tai Xamkin omassa avoimen väylän haussa jatkaakseen opintojaan.

Sisältö ja toteutus:

Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Opiskelijalle voidaan myös laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat toiveet ja tavoitteet. Näin tehdään esim. tilanteissa, joissa opiskelijalla on aiempaa sosionomi polun opsin mukaista osaamista tai hänen tavoitteenaan on suorittaa opintoja polkuopintoja enemmän. Polkuopinnoissa suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa, mikäli haet polkuopintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi. Hyväksilukuja voidaan tehdä vasta tutkinnossa, mutta suoritetut opinnot huomioidaan opintojen suunnittelussa yhdessä opiskelijavastaavien kanssa. (Tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta lisätietoa myöhemmin sivulla.)

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina sisältäen sekä lähi- että itsenäistä opiskelua. Opiskelijan työkuorma muodostuu seuraavasti: Opintoja on kevätlukukaudella 30 op ja syyslukukaudella 27 op. 1 opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä, eli 30 opintopistettä on 810 tuntia = 100 opiskelupäivää. Monimuoto-opiskelussa kysytään sitoutumista ja opiskelu työn ohella voi olla vaativaa, mutta myös mahdollista sekä aivan varmasti antoisaa!

Opinnot järjestetään pääsääntöisesti klo 8–18 ja lähiopetus päivät sijoittuvat pääsääntöisesti keskiviikosta perjantaihin.

Kevään 2024 opintopäivät: 

  • Vko 4: 24.–26.1. Lähiopetusta Mikkelin kampuksella, edellyttää opiskelijan läsnäoloa
  • Vko 5: Verkossa toteutettavaa opetusta, edellyttää opiskelijan osallistumista
  • Vko 7: Omatoimisesti suoritettava tutustuminen ja havainnointi sosionomin työelämäpaikassa, lisäksi verkossa tapahtuvaa opiskelua, edellyttää opiskelijan osallistumista
  • Vko 10: Verkossa tapahtuvaa opiskelua, edellyttää opiskelijan osallistumista 
  • Vko 13: Lähiopetusta Mikkelin kampuksella 2 päivänä, edellyttää opiskelijan osallistumista. Huom. opetuspäivät poikkeuksellisesti Tiistai-torstai johtuen pääsiäisestä.
  • Vko 17: Verkkotentti
  • Vko 18: Verkkotentti
  • Vko 19: Verkkotentti
  • Vko 22: Varattu kevään opintojaksojen tenttien mahdolliseen uusimiseen.

Keväällä 2024 opiskeltavat opintojaksot:
Opinto- ja urasuunnittelu 2 op, Sosiaalialan työ ja tehtävät 5 op, Hyvinvointi ja sen haasteet 5 op, Viestintätaidot 5 op, Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5 op, Ihmisen kehitys ja oppiminen 5 op, Varhaiskasvatus 5 op

Syksyn 2024 opintopäivät:
Lähiopetus Mikkelin kampuksella toteutetaan viikoilla 36, 40 ja 47.  Opetukseen on varattu kullakin viikolla pää-sääntöisesti keskiviikko, torstai ja perjantai. Näiden viikkojen lisäksi voi tulla läsnäoloa edellyttäviin tai vapaaehtoisia verkko-opetukseen varattuja opetuspäiviä joillekin viikoille, esim. verkkotenttejä varten.

Syksyllä 2024 opiskeltavat opintojaksot:
Opinto- ja urasuunnittelu 2 op (jatkuu), Eettinen asiakastyö 5 op, Ohjaus ja osallisuus 5 op, Sosiaalialan vuorovai-kutusosaaminen 5 op, Ammattienglanti 5 op, Päihde- ja kriminaalityö 5 op 
Mahdollisuus tehdä lisäksi harjoittelu (Ammatillinen vuorovaikutus 10 op/7 viikkoa) kun opetussuunnitelman mukaiset opinnot on suoritettu.

Läsnäolo lähiopetuspäivinä on välttämätön!

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä antaa koulutusvastaava koulutusvastaava Mauno Saksio, etunimi.sukunimi@xamk.fi, 040 842 0632

Sosionomi tutkinto-opinnoista lisätietoa https://www.xamk.fi/koulutukset/sosionomi-amk/ 

Linkki opetussuunnitelmaan https://opinto-opas.xamk.fi/30/fi/54/127615/1696 

 

Ilmoittautuminen
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu aina lukukausien alussa.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut koulutukseen sisältyviltä opintojaksoilta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneistä opinnoista. Jos keskeytät opinnot, keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Koulun tarjoamat ohjelmat ovat Windows-yhteensopivia. Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Polulta tutkintoon
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti
Avoimen AMKin toimisto, Tiina Valjakka, puh. 040 631 9828, tiina.valjakka@xamk.fi. 

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää