Laajuus: 60 opintopistettä, 1,5 vuotta
Ajankohta: 8.1.2024-31.7.2025. Opiskelu alkaa 2.1.2024 klo 16.30-18.00 ohjaustilaisuudella Teamsin välityksellä verkossa. Ohjaustilaisuuteen osallistuminen on välttämätöntä opintojesi sujuvan aloituksen kannalta. Tilaisuudessa käydään läpi opintojen kannalta tärkeimmät Xamkin järjestelmät ja palvelut sekä yleisiä opintojen aloittamiseen ja opintojen kulkuun liittyviä asioita. Ohjaustilaisuudessa myös ilmoittaudutaan opintojaksoille. Huomioithan, että opettajilla ei ole mahdollisuutta antaa yksilöllistä ohjausta opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tämän tilaisuuden jälkeen.
Koulutuspaikka: Xamk, verkko-opinnot

Edeltävyysehto: Ei edeltävyysehtoja 
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous

 

Opinnot ovat suomen kielellä. Opinnoissa pärjätäksesi sinulla tulisi olla vähintään B2-tason kielitaito. Voit käydä testaamassa suomen kielen taitosi esimerkiksi Dialang-kielitestin avulla.

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu to 30.11.2023 klo 9, ilmoittautuminen on avoinna 30.11. – 6.12.2023.

Paikkamäärä: 50

Hinta: 175 EUR / lukukausi, yhteensä 525 EUR, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä. Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova, eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu aina lukukausien alussa.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut koulutukseen sisältyviltä opintojaksoilta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneistä opinnoista. Jos keskeytät opinnot, keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Huomaathan, että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin. 

 

Tavoitteet:
Tradenomi (AMK), liiketalous -polkuopintojen tavoitteena on suorittaa 1,5 vuoden aikana 60 opintopistettä tutkintoon sisältyviä ydinosaamisen opintoja. Suorittamalla vähintään 50 op em. opintoja sinulla on oikeus hakea tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen koulutukseen avoimen väylän haussa.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun liiketalouden tradenomitutkinnon opetus-suunnitelman mukaiset. Polulla suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa. Verkko-polun opiskelijoille ei tehdä henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Näin ollen mahdollisten aiempien suoritusten hyväksiluvut arvioidaan vasta siinä vaiheessa, jos saat Xamkista tutkinto-opiskelupaikan.

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Verkko-opiskelu on opettajan ohjaamaa, mutta vahvasti itsenäistä työskentelyä vaativaa pohjautuen annettuihin materiaaleihin. Opintojaksot voivat sisältää verkkoluentoja tiettyinä kelloaikoina, eli tarvitset kuulokkeet ja mikin. Luennot tallennetaan siten, että pääset katsomaan niitä myös myöhemmin. Opinnot sisältävät paljon oppimistehtäviä, joilla on tietty palautusaika ja opintojaksoilla voi olla myös tenttejä. 

Opiskelijan työkuorma muodostuu seuraavasti: Opintoja on sekä kevät- että syyslukukaudella 20 opintopistettä / lukukausi. 1 opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä, eli 20 opintopistettä on 540 tuntia = 68 opiskelupäivää. Verkko-opiskelussa kysytään itseohjautuvuutta, ajankäytön hallintaa, sekä sitoutumista. Opiskelu työn ohella voi olla vaativaa – mutta myös mahdollista sekä aivan varmasti antoisaa!

Polku tradenomiopintoihin koulutuskokonaisuus koostuu 12 opintojaksosta ja yhden opintojakson laajuus on 5 opintopistettä:

Kevät 2024

• Työvälineohjelmat 8.1.–31.3.2024

• Yritystoiminta ja yrittäjyys   8.1.–31.3.2024 

• Asiakaslähtöinen markkinointi 4.3.–30.4.2024 

• Viestintätaidot 4.3.–30.4.2024

Syksy 2024

• Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus 2.9.–20.10.2024

• Talous- ja rahoitusmatematiikka 2.9.–20.10.2024

• Toimitusketjun hallinta 14.10.–8.12.2024

• Yrityksen talous 14.10.–8.12.2024

Kevät 2025 (ilmoitetaan syksyllä 2024)

• Kauppaoikeus

• Kansantalous

• Kannattavuus ja talouden suunnittelu

• Ammattienglanti

Opiskeluoikeusaika:
Polkuopiskelijana statuksesi on avoimen amk:n opiskelija ja ryhmäsi koostuu kokonaisuudessaan avoimen AMK:n opiskelijoista (nk. erillisryhmä). Erillisryhmän opinto-oikeus on 1,5 vuotta, eli 1.1.2024–31.7.2025. Koska erillisryhmän opiskelijat eivät opiskele tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä, ei polkuopintoihin ole mahdollista saada jatkoaikaa 1,5 vuoden jälkeen. Eli jatkaaksesi opintojasi on sinun haettava tutkinto-opiskelijaksi yhteis-haussa tai Xamkin avoimen väylän haussa joko polkuopintojen aikana tai niiden päättyessä.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Koulutusvastaava Pia Jääskeläinen, pia.m.jaaskelainen@xamk.fi, puh. 040 667 2190

Tradenomi (AMK) -tutkinto Xamkissa
Tradenomi (AMK) -tutkinto avaa sinulle ovia monipuolisiin asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtäviin yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Koulutuksessa saat myös tietoja ja taitoja yrittäjyyteen. Koulutuksessa keskeisiä ovat yritystoiminnan, asiakkuuksien hallinnan ja kannattavan liiketoiminnan opinnot sekä projekti- ja kehittämisosaamisen opinnot.

 

Tutkinto-opinnoista lisätietoa tästä.

Tutustu opetussuunnitelmaan tästä.

 

Ilmoittautuminen
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot
Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova, eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu aina lukukausien alussa.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut koulutukseen sisältyviltä opintojaksoilta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneistä opinnoista. Jos keskeytät opinnot, keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Koulun tarjoamat ohjelmat ovat Windows-yhteensopivia. Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Polulta tutkintoon
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa.Polkuopinnot eivät automaattisesti takaa tutkinto-opiskelupaikkaa, vaan opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta kaksi kertaa vuodessa. Haussa painottuvat suoritettujen opintopisteiden määrä ja niiden keskiarvo.

 Avoimen väylän haussa voit hakea a) Kouvolan päiväopiskeluryhmään, b) Kouvolan monimuotoryhmään, c) Mikkelin monimuotoryhmään tai d) verkkoryhmään. Verkkotutkintoryhmä on kaikkein suosituin ja sen myötä siihen on myös haastavinta päästä.

Tradenomi (AMK), liiketalous -tutkinnossa ydinosaamisen opinnot ovat samat paikkakunnasta riippumatta. Sen sijaan tutkinnot eroavat toisistaan täydentävän osaamisen osalta. Voit suunnata opintojasi

  • digitaaliseen liiketoimintaan ja markkinointiin
  • HR-asiantuntijuuteen
  • julkishallintoon ja juridiikkaan (oikeustradenomi)
  • myyntiin ja markkinointiin
  • taloushallintoon
  • yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämiseen. 

Tutustu alle linkitettyihin opetussuunnitelmiin tarkempien tietojen saamiseksi. Täydentävän osaamisen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana. 

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti
Xamk Pulsen avoimen AMKin toimisto, avoinamk@xamk.fi tai Leena Parviainen, puh. 044 702 8523, leena.parviainen@xamk.fi

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää