Laajuus: 60 opintopistettä, 1 vuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: Koulutus alkaa 8.1.2020 klo 10. 
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli

Edeltävyysehto: Polkuopiskelijaksi ilmoittautuvalla on oltava aiemmin suoritettu tekniikan alan, liiketalouden ja hallinnon alan tai luonnonvara-alan korkeakoulututkinto. Opiskelijalla tulee olla perustaidot tietokoneen ja internetin käytöstä.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Metsätalousinsinööri (AMK), metsätalous

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen.Ilmoittautumislomake avautuu ti 3.12.2019 klo 9:00. Ilmoittautuminen on avoinna 3.-9.12.2019.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain
Paikkamäärä: 3

Huomaathan että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Metsässä työskentelet vihreän talouden ammattilaisena, metsätalousinsinöörinä, joka pitää ihmisten kanssa toimimisesta ja osaa käyttää metsävaroja kestävästi.

Metsätalousinsinöörin ydinosaaminen on asiantuntijuutta metsänkasvatuksesta puunkorjuuseen, puukaupasta metsäpalvelujen myymiseen. Metsätalousinsinöörinä markkinoit metsäpalveluja, ostat puuta, hyödynnät metsäenergiaa, ohjaat puunkorjuuta tai teet luonnonhoitohankkeita.
 
Polkuopinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden suorittaa metsätalousinsinöörikoulutuksen mukaisia opintoja tutkinto-opiskelijoiden joukossa. Polkuopiskelijana statuksesi on avoimen amk:n opiskelija ja opiskelet tutkintoryhmän mukana ensimmäisen vuoden opinnot.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinöörikoulutuksen opetussuunnitelman mukaiset. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

Opiskeltavia aiheita ovat mm. metsäekologia, metsäkasvit, metsänuudistaminen, metsänkasvatus, metsämittaus, puunhankinnan toimintaympäristö, puun rakenne, suometsät, metsäluonnonhoito, leimikonsuunnittelu ja puuhuollon toteutus.

Opiskelu tapahtuu tutkintoa suorittavien aikuisopiskelijoiden ryhmässä. Koulutuksessa on lähijaksoja (3 arkipäivän jakso kerran kuukaudessa), maastojaksot 2 * 1 viikkoa touko-kesäkuussa ja 2 * 1 viikkoa elo-syyskuussa ja itsenäistä työskentelyä ja verkko-opintoja. Koulutuksen ensimmäiset lähipäivät järjestetään 8.1.2019 klo10 alkaen ja päättyen pe 10.1. klo 15.

Opiskelijan työkuorma muodostuu seuraavasti: Opintoja on sekä kevät- että syyslukukaudella 30 opintopistettä / lukukausi. 1 opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä, eli 30 opintopistettä on 810 tuntia = 100 opiskelupäivää. Monimuoto-opiskelussa kysytään sitoutumista ja opiskelu työn ohella voi olla vaativaa – mutta myös mahdollista sekä aivan varmasti antoisaa!

Tarkemman kuvan saat seuraavista liitteistä:

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Pasi Pakkala, p. 0400 780 029, pasi.pakkala@xamk.fi

Metsätalouden tutkinto-opinnoista löytyy lisätietoa
https://www.xamk.fi/koulutukset/metsatalousinsinoori-amk/

Linkki opetussuunnitelmaan
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/30/fi/123498/MEMI20KM/year/2019

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös Xamkin polkuopiskelijoille tarkoitetussa Avoimen väylän haussa kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 60 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 15.12.2019 mennessä, tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu.Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, María del Mar Márquez, puh. 040 8266 050,   maria.marquez@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää