Laajuus: 60 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 13.1. – 31.12.2021, aloitus klo 10.00
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli

Edeltävyysehto: Polkuopiskelijaksi ilmoittautuvalla on oltava aiemmin suoritettu tekniikan alan, liiketalouden ja hallinnon alan tai luonnonvara-alan korkeakoulututkinto.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Metsätalousinsinööri (AMK)

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen 10.1.2021 klo 23:59 mennessä
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain
Paikkamäärä: 7

Huomaathan, että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Metsässä työskentelet vihreän talouden ammattilaisena, metsätalousinsinöörinä, joka pitää ihmisten kanssa toimimisesta ja osaa käyttää metsävaroja kestävästi.

Metsätalousinsinöörin ydinosaaminen on asiantuntijuutta metsänkasvatuksesta puunkorjuuseen, puukaupasta metsäpalvelujen myymiseen. Metsätalousinsinöörinä markkinoit metsäpalveluja, ostat puuta, hyödynnät metsäenergiaa, ohjaat puunkorjuuta tai teet luonnonhoitohankkeita.

Polkuopinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden suorittaa metsätalousinsinöörikoulutuksen mukaisia opintoja tutkinto-opiskelijoiden joukossa. Polkuopiskelijana statuksesi on avoimen amk:n opiskelija ja opiskelet tutkintoryhmän mukana ensimmäisen vuoden opinnot.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinöörikoulutuksen opetussuunnitelman mukaiset. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa. Opiskelu tapahtuu tutkintoa suorittavien aikuisopiskelijoiden ryhmässä.

Opiskeltavia aiheita ovat mm. metsäekologia, metsäkasvit, metsänuudistaminen, metsänkasvatus, metsämittaus, puunhankinnan toimintaympäristö, puun rakenne, suometsät, metsäluonnonhoito, leimikonsuunnittelu ja puuhuollon toteutus.

Koulutuksessa on lähijaksoja (3 arkipäivän jakso kerran kuukaudessa), Koulutuksen ensimmäiset lähipäivät järjestetään 13.1.2021 klo 10 alkaen ja päättyen pe 15.1. klo 15.

Muut lähiopetuspäivät: 10.-12.2., 10.-12.3., 14.-17.4., 19.-23.5. ja 9.-13.6. Syyslukukauden ajoitukset päätetään myöhemmin. Lähiopetuspäivissä on läsnäolovelvoite!

Kevätlukukauden opintojaksoja
– Opinto- ja urasuunnittelu
– Metsäekologia
– Metsänuudistaminen
– Metsänmittaus
– Puut ja metsäkasvit
– Metsänkasvatus

Lähiopetuspäivien välillä on itsenäistä työskentelyä verkossa.

Opiskelijan työkuorma muodostuu seuraavasti: Opintoja on sekä kevät- että syyslukukaudella 30 opintopistettä / lukukausi. 1 opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä, eli 30 opintopistettä on 810 tuntia = 100 opiskelupäivää. Monimuoto-opiskelussa kysytään sitoutumista ja opiskelu työn ohella voi olla vaativaa – mutta myös mahdollista sekä aivan varmasti antoisaa!

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Metsätalousinsinööriopinnot Xamkissa
https://www.xamk.fi/koulutukset/metsatalousinsinoori-amk/

Linkki opetussuunnitelmaan
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/30/fi/123498/MEMI21KM/year/2020

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä 25.10. saakka Jukka Mäntylä, p. 040 534 5124 ja 26.10.2020 alkaen Pasi Pakkala, p. 0400 780 029, pasi.pakkala@xamk.fi

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 50 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 13.12.2020 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, María del Mar Márquez, puh. 040 8266 050 maria.marquez@xamk.fi

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää