Laajuus: 60 opintopistettä, 1 lukuvuosi, verkko-opinnot
Ajankohta:  aloitus Mikkelissä 24.8.2020 alkaen klo 10.00 luokassa D203 ja 25.8. alkaen klo 8.00 tai Kotkassa 27.8.2020 klo 10.00 luokassa DK0092  ja 28.8. alkaen klo 8.00. Päivien jälkeen opinnot siirtyvät verkkoon.

Opinnot alkavat kahden päivän orientaatiolla Mikkelin tai Kotkan kampuksella, jonka jälkeen opinnot siirtyvät kokonaan verkkoon. Orientaatiopäiviin osallistuminen on pakollista. Päivissä käydään läpi Xamkin järjestelmät ja palvelut sekä yleisiä opintojen aloittamiseen ja opintojen kulkuun  liittyviä asioita (mm. kielitasotestit, HOPS-keskustelut) . Huomioithan, että opettajilla ei ole mahdollisuutta antaa yksilöllistä ohjausta opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tämän tilaisuuden jälkeen. Kaikkia päivien aikana käytyjä asioita ei ole mahdollista selvittää itsenäisesti.
 

Koulutuspaikka: Aloituspäivät joko Xamk, Mikkeli kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli tai Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka / verkko-opinnot.
Edeltävyysehto: ei edeltävyysehtoja
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen.Ilmoittautumislomake avautuu ti 4.8.2020 klo 9:00. Ilmoittautuminen on avoinna 4.-10.8.2020.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain
Paikkamäärä: 5

Huomaathan että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Polkuopinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden suorittaa restonomikoulutuksen mukaisia opintoja tutkinto-opiskelijoiden joukossa. Polkuopiskelijana statuksesi on avoimen amk:n opiskelija ja opiskelet tutkintoryhmän mukana ensimmäisen vuoden opinnot.

Restonomikoulutuksessa opiskellaan elämyksellisen matkailuliiketoiminnan ja kestävän ravitsemispalveluliiketoiminnan tuottamista, johtamista ja kehittämistä. Olet siis suurten ja nopeasti kasvavien elinkeinojen äärellä!

Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja, mikä oikeuttaa hakemaan tutkinto-opiskelijaksi ao. koulutukseen.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksen restonomiopintojen (AMK) opetussuunnitelman mukaiset. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää HOPS-keskustelussa opintojen alussa. Opetussuunnitelman pohjalta jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Verkko-opinnoissa toteutustapoina ovat mm. itsenäiset oppimistehtävät, ryhmätyöskentelyt ja aikaan sidotut verkkoluennot. Verkkoluentojen ajankohdat selviävät myöhemmin. Koulutuksen aloitus tapahtuu kahden päivän mittaisilla lähiopetuspäivillä Mikkelissä tai Kotkassa.

Opiskeltavia kokonaisuuksia ovat mm.:

  • matkailu- ja ravitsemispalvelut toimialana
  • matkailupalvelut
  • ruoka- ja ravintolapalvelut
  • matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminta
  • matkailu-ja ravitsemisalan markkinointi ja myynti
  • matkailu-ja ravitsemisalan johtamisosaaminen

Jos saat paikan Xamkissa tutkinto-opiskelijana, voit erikoistua opintojen 2. ja 3. vuonna valintasi mukaan joihinkin seuraavista aihealueista.

  • Digitaalisuus matkailu- ja ravitsemisalalla
  • Vastuullisuuden kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
  • Asiakaslähtöisyyden kehittäminen matkailu- ja ravitsemisalalla
  • Prosessien kehittäminen palvelualalla

Verkko-opiskelu on verrattavissa päiväopintoina toteutettavan tradenomikoulutuksen tunti- ja työmäärään. Opintojen laajuus (60 opintopistettä) vastaa ajallisesti n. 200 opiskelupäivää. Opiskelu vaatii aktiivisuutta, sitoutuneisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Sirpa Sahinjoki sirpa.sahinjoki@xamk.fi 040 630 1752

Restonomi (AMK) -opinnot Xamkissa
https://www.xamk.fi/koulutukset/restonomi-amk/

Linkki opetussuunnitelmaan
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/206501/fi/123544/MRKT20SV/year/2020

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 60 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 16.8.2020 mennessä, tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu.Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, María del Mar Márquez, puh. 040 826 6050, maria.marquez@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää