Laajuus: 60 opintopistettä, 1 lukuvuosi, päiväopinnot
Ajankohta: 11.1.2021-31.12.2021
Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, Savonlinna

Edeltävyysehto: ei edeltävyysehtoja
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ti 1.12.2020 klo 9. Ilmoittautuminen on avoinna 1.-7.12.2020. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 3.1.2021 asti.
Hinta: 175 euroa / lukukausi, yhteensä 350 euroa / vuosi, laskutus lukukausittain
Paikkamäärä: 8

Otathan ilmoittautuessasi huomioon maksuttoman perumisoikeuden päättyvän 13.12.2020

Huomaathan, että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet: 
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja. Suorittamalla vähintään 50 op em. opintoja sinulla on oikeus hakea tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen koulutukseen.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat toiveet ja tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa. Koulutus toteutetaan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Koulutus toteutetaan päiväopintoina tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä. Lähiopetusta on arkipäivisin pääasiassa klo 8-18 välisenä aikana.

Mikäli sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin sisältyy työelämäharjoittelu:

  • ennen harjoitteluun osallistumista polkuopiskelijan tulee esittää rikostaustaote (SORA-lainsäädäntö)
  • ennen harjoitteluun hakeutumista opettaja haastattelee kaikki harjoitteluun hakeutuvat opiskelijat

Mikäli polkuopiskelijalla on taustalla sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto, ei haastattelua tarvita.

Xamkin polkuopiskelijat voivat suorittaa polkuopintojen aikana opetussuunnitelmaan tai hopsiin sisältyvän ensimmäisen työelämäharjoittelun.

Rokotukset:
Tartuntatautilain (1227/2016) § 48 mukaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.

Mikäli opiskelijalla ei ole esittää todistusta omasta suojastaan tai hän kieltäytyy ottamasta rokotuksia, se estää opintoihin kuuluvan ohjatun harjoittelun suorittamisen useimmissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että opiskelija ei voi suorittaa kaikkia tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja eikä valmistua hakukohteena olevaan ammattiin.

Kaakkois-Suomen AMK tarjoaa rokotussuojan polkuopiskelijoilleen maksutta.
 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
koulutusvastaava Tiina Lybeck, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Sairaanhoitajan AMK-tutkinto-opinnoista lisätietoa:
https://www.xamk.fi/koulutukset/sairaanhoitaja-amk/

Linkki opetussuunnitelmaan:
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/28/fi/127614/SHSA21SP/year/2021

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 50 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 13.12.2020 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, Heidi Väisänen, puh. 050 312 5090, etunimi.sukunimi@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää