Laajuus: 60 opintopistettä, 1 lukuvuosi, verkko-opinnot
Ajankohta: 24.9.2020-31.7.2021, opinnot alkavat kahden päivän orientaatiolla (24.-25.9.) Mikkelin kampuksella, jonka jälkeen opinnot siirtyvät kokonaan verkkoon. Toiseen orientaatiopäivistä voi olla mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Suositeltavaa on, että saavut paikan päälle kampukselle. Orientaatiopäiviin osallistuminen on oleellista opintojesi sujuvan aloituksen kannalta. Orientaatiopäiviin osallistuminen on pakollista. Päivissä käydään läpi Xamkin järjestelmät ja palvelut sekä yleisiä opintojen aloittamiseen ja opintojen kulkuun  liittyviä asioita (mm. kielitasotestit, HOPS-keskustelut) . Huomioithan, että opettajilla ei ole mahdollisuutta antaa yksilöllistä ohjausta opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tämän tilaisuuden jälkeen. Kaikkia päivien aikana käytyjä asioita ei ole mahdollista selvittää itsenäisesti.
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkeli kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli / verkko-opinnot

Kohderyhmä ja edeltävyysehdot: Kaikki asiasta kiinnostuneet. Opiskelijalla tulee olla perustaidot tietokoneen ja internetin käytöstä, sekä valmiudet opiskella englannin kielellä.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)

 

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautuminen päättyy 14.6.2020
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain
Paikkamäärä: 30

Huom! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 opintopistettä koulutukseen sisältyviä opintoja, mikä oikeuttaa hakemaan tutkinto-opiskelijaksi ao. koulutukseen.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelman mukaiset. Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat toiveet ja tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

Mikäli polkuopintojen jälkeen haet ja tulet valituksi tutkinto-opintoihin, jatkuvat ne päivä- tai monimuoto-opintoina sisältäen lähiopetusta.

Opiskeltavia kokonaisuuksia ovat mm. (muutokset mahdollisia):

 • Opinto- ja urasuunnittelu
 • Tiedonhallinta
 • Anatomia ja fysiologia
 • Potilasturvallisuus ja lääkehoito
 • Kliinisen hoitotyön perusteet
 • Opinto- ja urasuunnittelu
 • Terveyden edistäminen
 • Ohjaus ja omahoidon tukeminen
 • Mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyö
 • Sisätautien hoitotyö
 • Kieli- ja viestintäopintoja

Opinnot suoritetaan verkko-oppimisympäristössä tutustumalla itsenäisesti lähdemateriaaliin, osallistumalla verkkoluennoille ja -keskusteluihin sekä suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä ja tenttejä. Koulutuksen toteutuksessa eri opintojaksoilla on erilaisia opiskelumenetelmiä. Käytössä voi olla tiettyyn aikaan sidottuja Adobe Connect Pro -tapaamisia verkossa. Opiskelu on siten paikasta riippumatonta, mutta aikataulutettua esim. edellä mainittujen tapaamisten tai oppimistehtävien palautusten suhteen. Koulutuksen aloitus tapahtuu orientaatiopäivillä 24.-25.9. Mikkelin kampuksella. Toiseen orientaatiopäivistä voi olla mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä.

Verkko-opiskelu on verrattavissa lähiopintoina toteutettavaan tunti- ja työmäärään. Opintojen laajuus (60 opintopistettä) vastaa ajallisesti n. 200 opiskelupäivää. Opiskelu vaatii aktiivisuutta, sitoutuneisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
opiskelijavastaava Elina Jouppila-Kupiainen, etunimi.sukunimi@xamk.fi tai koulutusvastaava Riitta Riikonen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Sairaanhoitajan AMK-tutkinto-opinnoista löytyy lisätietoa https://www.xamk.fi/koulutukset/sairaanhoitaja-amk/

Linkki opetussuunnitelmaan https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/28/fi/127614

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

 

Muutokset ovat mahdollisia.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 60 opintopistettä. Tutkinto-opinnot toteutetaan lähiopetuksena päivä- tai monimuoto-opintoina.

Opetushallituksen (OKM) määrittämä tutkintokatto voi rajata polulta tutkinto-opiskelijoiksi valittujen määrää.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 14.6.2020 mennessä, tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu.Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, Piia Pöysä, puh. 040 630 2520, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää