Laajuus: 30 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 15.1.2020-31.12.2020
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli

Edeltävyysehto ja kohderyhmä: ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), jalkaterapeutti (AMK), naprapaatti (AMK), sosionomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK) TAI muu soveltuva korkeakoulututkinto TAI em. amk-tutkintoja vastaava opistoasteen tutkinto (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, lääkintävoimistelija, fysioterapeutti, sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, kehitysvammaistenohjaaja, diakoni)

Opiskelijalla tulee olla perustaidot tietokoneen ja internetin käytöstä, sekä valmiudet opiskella englannin kielellä.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: ensihoitaja (YAMK), fysioterapeutti (YAMK), geronomi (YAMK), jalkaterapeutti (YAMK), naprapaatti (YAMK), sairaanhoitaja (YAMK), sosionomi (YAMK), terveydenhoitaja (YAMK)

Ilmoittautumisaika: 3.12.2019 klo 9:00 -9.12.2019. Ilmoittautuminen on sitova.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain
Paikkamäärä: 10

Huomaathan, että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 30 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja, mikä oikeuttaa hakemaan tutkinto-opiskelijaksi ao. koulutukseen.

 

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää HOPS-keskustelussa opintojen alussa. Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat toiveet ja tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

Opiskelu on monimuotoista ja opinnot toteutetaan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä. Opinnot voit suorittaa myös työn ohella. Osa opinnoista toteutetaan verkko-opintoina. Lähiopetusta on pääsääntöisesti 2-3 päivää kerran kuukaudessa. Lähiopetusjaksojen välillä opiskelet itsenäisesti ja pienryhmissä verkko-oppimisalustaa hyödyntäen.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Koulutusvastaava Johanna Hirvonen, etunimi.sukunimi@xamk.fi, puh. 040 546 9262

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK tutkinto-opinnoista lisätietoa: https://www.xamk.fi/koulutukset/sosiaali-ja-terveysalan-kehittamisen-ja-johtamisen-koulutus-ylempi-amk/

Linkki opetussuunnitelmaan: https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/2640

 

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös Xamkin polkuopiskelijoille tarkoitetussa Avoimen väylän haussa kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 30 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 15.12.2019 mennessä sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, Piia Pöysä, puh. 040 630 2520, etunimi.sukunimi@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää