Laajuus: 60 opintopistettä, 1 lukuvuosi,monimuoto-opinnot
Ajankohta: 7.1.2020-31.12.2020
Koulutuspaikka: Xamk, Kotkan kampus, Pääskysentie 1,48220 Kotka.

Edeltävyysehto: Kaikki asiasta kiinnostuneet, mutta opiskelijan odotetaan perustason atk-taitoja, kuten tekstinkäsittelyohjelman, sähköpostin, skypen tmv. verkkovuorovaikutusvälineen hallintaa.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sosionomi (AMK)

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen.Ilmoittautumislomake avautuu ti 3.12.2019 klo 9:00. Ilmoittautuminen on avoinna 3.-9.12.2019.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain
Paikkamäärä: 10

Huomaathan että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja, mikä oikeuttaa hakemaan tutkinto-opiskelijaksi ao. koulutukseen.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen opetussuunnitelman mukaiset.Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat toiveet ja tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa. Koulutus toteutetaan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Koulutuksen sisällöstä:

Sosionomikoulutuksessa opiskelet tietoja ja taitoja, joiden avulla:

* ymmärrät ihmisen kasvua ja kehitystä
* ymmärrät yhteiskunnan muuttumista
* osaat toimia vuorovaikutuksessa eri-ikäisten ihmisten kanssa
* osaat työskennellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa
* saat valmiuksia edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalista turvallisuutta ja osallisuutta sekä sosiaalista toimintakykyä

Sosionomiopintojen keskeiset sisältöalueet ovat:

* varhaiskasvatus
* erityiskasvatus
* lastensuojelu- ja perhetyö
* vammaistyö
* seniorityö
* mielenterveystyö
* päihdetyö
* tutkimus- ja kehittämisosaaminen
* työyhteisöjen kehittäminen ja johtaminen
* sosiaalipalvelujen tuottaminen ja palveluinnovaatiot

Opinnoissa korostuvat opiskelijalähtöisyys, itsenäinen opiskelu ja sosiaalialan ongelmien käsittely pienryhmissä. Näin opit selvittämään vaativiakin asiakastilanteita sekä itsenäisesti että osana tiimiä. Sosionomiopintojen tietoperustan luovat sosiaalitieteellinen, yhteiskuntatieteellinen, kasvatustieteellinen, psykologinen ja terveydenhuollollinen tieto sekä taide- ja ilmaisuaineet.

Asiakastyön ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämisen rinnalla opiskelet yhteiskunnallista vaikuttamista, kehittämistä, johtamista sekä verkostotyötä. Koulutus perustuu hyvinvointi- ja vuorovaikutustyön erityisosaamiseen.

Rokotuksista:

Hakijan on tärkeää ottaa huomioon, että Tartuntatautilain (1227/2016) § 48 mukaan kaikilta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta vaaditaan rokotussuoja tarttuvia tauteja vastaan. Tämä edellyttää myös kausi-influenssarokotusten ottamista vuosittain.

Mikäli opiskelijalla ei ole esittää todistusta omasta suojastaan tai hän kieltäytyy ottamasta rokotuksia, se estää opintoihin kuuluvan ohjatun harjoittelun suorittamisen useimmissa sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että opiskelija ei voi suorittaa kaikki tutkintoon kuuluvia pakollisia opintoja eikä valmistua hakukohteena olevaan ammattiin.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
koulutusvastaava Miia Heikkinen, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi

Sosionomin AMK-tutkinto-opinnoista löytyy lisätietoa:
https://www.xamk.fi/koulutukset/sosionomi-amk/

Linkki opetussuunnitelmaan https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/28/fi/127615

 

 

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös Xamkin polkuopiskelijoille tarkoitetussa Avoimen väylän haussa kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 60 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 15.12.2019 mennessä, tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu.Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
koulutusvastaava Miia Heikkinen, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, Mari Hämäläinen puh: 044 702 8928 ja Niina Nikkola,
puh. 044 702 8342, etunimi.sukunimi@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää