***Edeltävyysehto: Jokin seuraavista AMK-tutkinnoista: ensihoitaja, fysioterapeutti, geronomi, jalkaterapeutti, liikunnanohjaaja, naprapaatti, sairaanhoitaja, sosionomi, terveydenhoitaja, artenomi, insinööri, muotoilija, restonomi, tradenomi, yhteisöpedagogi tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava Suomessa suoritettu opistoasteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettu esim. sairaanhoitajan tutkinto)

Laajuus: 15-30 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 1.9.2021 – 31.07.2022 
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:

  • ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), jalkaterapeutti (ylempi AMK), liikunnanohjaaja (ylempi AMK), naprapaatti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), tradenomi (ylempi AMK), restonomi (ylempi AMK), yhteisöpedagogi (ylempi AMK) / 90 op
  • insinööri (ylempi AMK), artenomi (ylempi AMK), muotoilija (ylempi AMK) / 60 op

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 4.8.2021 klo 9. Ilmoittautuminen on avoinna 4.-10.8.2021. 

Ilmoittautumislomakkeelle tulee liittää YAMK-polkuopintoihin oikeuttava tutkintotodistus.

Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä.
Paikkamäärä: 5

Huomaathan, että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet: 

Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 15-30 opintopistettä koulutukseen sisältyviä opintoja, mikä oikeuttaa hakemaan tutkinto-opiskelijaksi ao. koulutukseen. Polkuopintojen laajuus riippuu aiemmin suoritetusta AMK-tutkinnosta. Mikäli taustakoulutuksena on insinööri, artenomi tai muotoilija polkuopintojen laajuus on 15 opintopistettä, muilla taustatutkinnoilla 30 opintopistettä.

Sisältö ja toteutus:

Koulutusohjelman hermokeskuksena ja oppimisympäristönä toimii uusi XAMK Active Life Lab -hyvinvointioppimisympäristö, joka tarjoaa huippuolosuhteet digitaalisten hyvinvointi-interventioiden tutkimukseen, kehitykseen sekä opetukseen. Laboratorion tutkimustoiminnan johtoajatuksena on dataan perustuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen.

Opiskelu Active Life Labissa antaa näköalapaikan tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden suunnitteluun. XAMK Active Life Lab sijaitsee uudessa Saimaa Stadiumissa Mikkelissä.

Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää HOPS-keskustelussa opintojen alussa. Opetussuunnitelman pohjalta jokaiselle opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat toiveet ja tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Yliopettaja Paula Mäkeläinen, paula.makelainen@xamk.fi

Tutkinto-opinnoista lisätietoa https://www.xamk.fi/koulutukset/dataperustaisten-hyvinvointipalvelujen-kehittaminen-ylempi-amk/

Linkit opetussuunnitelmiin:

https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/173714/DHMI20SY_90/year/2020 (90 op)

https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/181439/DHMI20SY_60/year/2020 (60 op)

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 30/15 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 15.8.2021 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, Tiina Valjakka, puh. 040 631 9828, tiina.valjakka@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää