Laajuus: 60 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 26.8.2021-31.7.2022
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli

Edeltävyysehto: ei edeltävyysehtoja
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), ympäristöteknologia

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 4.8.2021 klo 9. Ilmoittautuminen on avoinna 4.-10.8.2021.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain
Paikkamäärä: 5

Huomaathan, että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja. Suorittamalla vähintään 50 op em. opintoja sinulla on oikeus hakea tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen koulutukseen.

Koulutuksen profiileina ovat asumisterveys, ympäristöterveys sekä ympäristön seuranta ja näytteenotto.

Asumis- ja rakennusterveyden edistämisen tavoitteena on saada aikaan terveellisiä rakennuksia ja vähentää haitallisia terveysvaikutuksia. Ympäristöteknologian koulutuksessa perehdytään sisäilmaan liittyviin kysymyksiin ja terveysvaikutuksiin sekä sisäilmaongelmien selvittämiseen.

Ympäristöterveyden päätavoitteena on turvata ihmisille terveellinen elinympäristö ja opintojesi aikana perehdyt ihmisen terveyteen vaikuttaviin ympäristötekijöihin. Elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja tunnistetaan, ehkäistään ja poistetaan, jotta voidaan turvata ihmisille terve elinympäristö.

Ympäristön seurannan avulla pyritään selvittämään ihmisen toiminnan aiheuttamia ympäristömuutoksia. Seurantatuloksia voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Koulutuksen aikana opit tuntemaan ympäristön seurannassa käytettäviä menetelmiä, ottamaan ja analysoimaan erilaisia ympäristönäytteitä. Opit käyttämään mitattua dataa osana malleja ja arvioimaan ympäristö- ja terveysriskejä useista lähteistä tulevan tiedon perusteella.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää HOPS-keskustelussa opintojen alussa. Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa. Koulutus toteutetaan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Ympäristöteknologian monimuotokoulutus koostuu sekä lähipäivistä että itsenäisestä työskentelystä. Lähiopetuksen osuus on n. 20 %. Valtaosa opinnoista tehdään omalla ajalla erilaisten oppimista tukevien tehtävien kautta. Lähiopetusta on torstaisin klo 12.30–20.00, perjantaisin klo 8.00-16.00 ja lauantaisin verkossa klo 8.00 – 16.00 välillä.

HOPS-keskustelut käydään polkuopintoihin päässeiden kanssa viikolla 33 eli 16.8. alkavalla viikolla.

Lukujärjestykset syksyn osalta julkaistaan ennen opintojen alkua.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Ympäristöteknologian insinööriopinnot Xamkissa
https://www.xamk.fi/koulutukset/insinoori-amk-ymparisto/

Linkki opetussuunnitelmaan
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/30/fi/123497/YTMI21SM/year/2021

Koulutusvastaava Tuula Kettunen, p. 040 842 0502, tuula.kettunen@xamk.fi

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 50 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 15.8.2021 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
 Avoimen AMKin toimisto, María del Mar Márquez, puh. 040 8266050, maria.marquez@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää