*** Edeltävyysehto: Insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneet / muu soveltuva korkeakoulututkinto / ammatillisen korkea-asteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettu insinöörin tutkinto)

Laajuus: 30 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 25.8.2021 – 31.7.2022, aloitus 25.8. klo 12.00 (A239)
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli

Edeltävyysehto: Insinööri (AMK) -tutkinnon suorittaneet / muu soveltuva korkeakoulututkinto / ammatillisen korkea-asteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettu insinöörin tutkinto). Edeltävyysehdot täyttävä tutkintotodistus tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle!

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (YAMK), ympäristöteknologia

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 4.8.2021 klo 9. Ilmoittautuminen on avoinna 4.-10.8.2021.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä.
Paikkamäärä: 5

Huomaathan, että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Aloitusjakso ke-to 25.-26.8.2021, ke klo 12.00-16.00 ja to klo 8.00-16.00

Aloitusjakson ensimmäisestä päivästä voi olla pois vain ylivoimaisen esteen sattuessa, ja esteestä on esitettävä luotettava selvitys. Muille lähiopetuspäiville osallistumisen esteistä on ilmoitettava etukäteen koulutusohjelman vastuu-opettajalle (arto.sormunen@xamk.fi) sekä aina opintojakson opettajalle.

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 15-30 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja, jotka oikeuttavat hakemaan tutkinto-opiskelijaksi ao. koulutukseen.

YAMK-koulutuksen aikana perehdyt terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön vaikuttaviin tekijöihin ja hankit uutta osaamista:

 • ympäristöturvallisuuden riskeistä, niiden arvioinnista ja haasteista
 • riskien arvioinnissa ja hallinnassa käytettävistä valvonnallisista ja lainsäädännöllisistä menetelmistä sekä puhtaasta ja terveellisestä sisäilmasta
 • työelämälähtöisen kehittämistehtävän menetelmä- ja raportointitaidoista

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa. Koulutus toteutetaan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Lähiopetusta on kerrallaan 2-3 päivää kuukaudessa. Lähiopetuspäivillä annetaan harjoitustehtäviä, jotka tehdään yksin tai ryhmissä ja jotka yleensä palautettava ennen seuraavaa lähiopetusjaksoa. Tarvittavat materiaalit ovat saatavissa sähköisestä oppimisalustasta (Moodle) tai e-kirjastosta.

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Ydinosaaminen, 20 op

 • hallinto ja lainsäädäntö
 • ympäristö- ja terveysriskien arviointi ja hallinta
 • rakennusten sisäilmasto
 • kehittämisen työkalut

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 10 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Syksyn 2021 opintojaksot ja lähiopetuksen ajankohdat:

 • Kehittämisen työkalut, hallinto ja lainsäädäntö + Master School opinnot
 • 22-23.9., 20-21.10., 17-18.11., 8.12. kokonaisia 8 tunnin päiviä.

Muutokset ovat mahdollisia.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Ympäristöteknologian insinööriopinnot Xamkissa
https://www.xamk.fi/koulutukset/insinoori-amk-ymparisto/

Voit tutustua opetussuunnitelmaan:
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/7026/YTMI19SY/year/2019

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä:
Yliopettaja Arto Sormunen, p. 050 312 5055, arto.sormunen@xamk.fi

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 15 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 15.8.2021 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, Tiina Valjakka, puh. 040 631 9828, tiina.valjakka@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää