*** Edeltävyysehto: metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinto tai muu vastaava korkeakoulututkinto tai metsätalousinsinöörin ammatillisen korkea-asteen tutkinto (opistoasteen mti)  

Laajuus: 30 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 26.8.2021 – 31.7.2022, aloitus 26.8. klo 10.00
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli

Edeltävyysehto: Metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinto tai muu vastaava kk-tutkinto tai metsätalousinsinöörin ammatillisen korkea-asteen tutkinto (opistoasteen mti). Edeltävyysehdot täyttävä tutkintotodistus tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle!

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Metsätalousinsinööri (YAMK), metsätalouden liiketoiminta

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 4.8.2021 klo 9. Ilmoittautuminen on avoinna 4.-10.8.2021.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä.
Paikkamäärä: 5

Huomaathan, että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle (Asetus 352/2003, muutettu 16.6.2005/423, 7a §) mm.: Työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten. Syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn. Valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen. Työelämässä vaadittava hyvä viestintätaito.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Metsätalousinsinööri YAMK-koulutuksen (Metsätalouden liiketoiminta) opetussuunnitelman mukaiset. Metsätalousinsinööri (YAMK) -tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä (op), jotka jakautuvat kuuteen 5 op opintojaksoon ja 30 op opinnäytetyönä tehtävään työelämälähtöisen kehittämistyöhön. Avoimessa AMK:ssa suoritettavien opintopisteiden määrä selviää HOPS-keskustelussa opintojen alussa. Opetussuunnitelman pohjalta kanssasi tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon toiveesi ja tavoitteesi. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä. Lähiopetusta on keskimäärin kahtena päivänä kuukaudessa, torstaisin ja perjantaisin. Lisäksi voit valita opintoja kaikkien alojen yhteisestä Master Schoolin tarjonnasta, joten kontaktipäivien rytmitys muodostuu valintojesi mukaiseksi. Lisäksi koulutukseen liittyy itsenäistä opiskelua ja verkkotyöskentelyä.

Tarjonta on jaettu kahteen ryhmään: 1) Metsätalouden opetukseen ja 2) Master Schoolin kaikille YAMK-opiskelijoille suunnattuun yhteiseen tarjontaan. Metsätalouden opetuksen tarjoamat opintojaksot ovat: Digitaalisuus metsäasiantuntijan työvälineenä 5 op, Metsäpalvelujen kehittäminen 5 op, Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 op ja Myynnin johtaminen 5 op.

Syksyn 2021 opintojaksot ja lähiopetuksen ajankohdat:

  • Aloitusjakso to 26. – pe 27.8.2021
    • Opintojen käytännön toteutus ja oppimisympäristöt, tutustuminen, Metsäpalvelujen kehittäminen ja opinnäytetyö, Xamk yhteinen aloitustilaisuus
  • Metsäpalvelujen kehittäminen 5 op: 16.-17.9. ja 14.-15.10.2021
  • Digitaalisuus metsäasiantuntijan työvälineenä 5 op: 11.-12.11. ja . 9. – 10.12.2021

Kevät 2022 opintojaksot:

  • Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 op
  • Myynnin johtaminen 5 op.

Master School -tarjonnasta opintojaksot oman valinnan mukaan. Katso kooste tarjonnasta tästä linkistä.

Muutokset ovat mahdollisia.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Metsätalousinsinööri (YAMK) -opinnot Xamkissa
https://www.xamk.fi/koulutukset/metsatalousinsinoori-ylempi-amk-metsatalouden-liiketoiminta/

Voit tutustua opetussuunnitelmaan:
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/2645/MLMI19SY/year/2019

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä:
Yliopettaja Pasi Pakkala, p. 0400 780 029, pasi.pakkala@xamk.fi

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 15 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 15.8.2021 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, Tiina Valjakka, puh. 040 631 9828, tiina.valjakka@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää