***Edeltävyysehto: Pohjakoulutusvaatimuksena ensihoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto tai vastaava Suomessa suoritettu opistoasteen tutkinto (ennen v. 2000 koulutusrakenteen muutosta suoritettu esim. sairaanhoitajan tutkinto).

Laajuus: 30 opintopistettä. 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 23.8.2021-31.7.2022
Koulutuspaikka: Xamk, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, Kotka
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: ensihoitaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosionomi /ylempi AMK)

 

 

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen.Ilmoittautumislomake avautuu ke 4.8.2021 klo 9:00. Ilmoittautuminen on avoinna 4.-10.8.2021. Ilmoittautumislomakkeelle tulee liittää YAMK-polkuopintoihin oikeuttava tutkintotodistus.

Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain.
Lisätietoa maksuista löydät täältä.

Paikkamäärä: 5

Huomaathan että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 30 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja. Suorittamalla vähintään 30 op em. opintoja sinulla on oikeus hakea tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen koulutukseen.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun mielenterveyshoitotyön ylemmän amk-koulutuksen opetussuunnitelman mukaiset. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkin-toa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä. Lähipäiviä on 4-5 päivää kuukaudessa. Opetuksessa hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä ja –ympäristöjä, mukaan lukien verkkovälitteiset menetelmät.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
koulutusvastaava Niina Eklöf, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi

Mielenterveyshoitotyön YAMK-tutkinto-opinnoista löytyy lisätietoa:
https://www.xamk.fi/koulutukset/mielenterveyshoitotyo-ylempi-amk/

Linkki opetussuunnitelmaan:
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/253476/MIEKT21SY/year/2021

 

 

 

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 30 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee lomakkeeseen liittää edeltävyysehdot täyttävä tutkintotodistus, joten varaa kyseinen tiedosto valmiiksi päätelaitteellesi. 

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 15.8.2021 mennessä, tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto tai Niina Nikkola, etunimi.sukunimi@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää