*** Edeltävyysehto: Jokin seuraavista AMK-tutkinnoista: ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), jalkaterapeutti (AMK), naprapaatti (AMK), liikunnanohjaaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Laajuus: 30 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 25.8.2021-31.7.2022
Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, Savonlinna

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Monialainen toimintakyvyn edistäminen (YAMK) 

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 4.8.2021 klo 9. Ilmoittautuminen on avoinna 4.-10.8.2021. Ilmoittautumislomakkeelle tulee liittää YAMK-polkuopintoihin oikeuttava tutkintotodistus.

Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä.
Paikkamäärä: 5

Huomaathan, että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 30 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja. Suorittamalla vähintään 30 op em. opintoja sinulla on oikeus hakea tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen koulutukseen.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat toiveet ja tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä. Opintoja suoritetaan kahden lukukauden aikana yhteensä 30 opintopistettä. Opinnot sisältävät sekä lähi- että itsenäistä opiskelua. Lähiopinnot Savonlinnan kampuksella kerran kuukaudessa 1-3 päivää.

Syksyn 2021 lähiopiskelupäivät ovat: 25.-27.8., 16.-17.9., 15.10., 25.-26.11. ja 16.-17.12.2021.

Tarkemmat tiedot syksyn 2021 lähiopetuspäivistä löytyvät osoitteesta: lukkarikone.xamk.fi, kun haet ryhmää hakusanalla ''MOSA21SY''.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
yliopettaja Merja Reunanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Monialaisen toimintakyvyn edistämisen YAMK-tutkinto-opinnoista lisätietoa:
https://www.xamk.fi/koulutukset/monialainen-toimintakyvyn-edistaminen-ylempi-amk/

Linkki opetussuunnitelmaan:
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/7135/MOSA21SY/year/2021

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 30 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Huom! Ilmoittautumislomakkeelle tulee liittää YAMK-polkuopintoihin oikeuttava tutkintotodistus.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMK:n polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 15.8.2021 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMK:n toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMK:n toimisto, Heidi Väisänen, puh. 050 312 5090, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää