***Edeltävyysehto: Pohjakoulutusvaatimuksena on matkailu-, ravitsemis- ja talousalan korkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Laajuus: 30 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 26.8.2021 – 31.07.2022 
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (YAMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 4.8.2021 klo 9. Ilmoittautuminen on avoinna 4.-10.8.2021.

Ilmoittautumislomakkeelle tulee liittää YAMK-polkuopintoihin oikeuttava tutkintotodistus.

Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä.
Paikkamäärä: 5

Huomaathan, että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet: 

Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 30 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja, mikä oikeuttaa hakemaan tutkinto-opiskelijaksi ao. koulutukseen.

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa kehität matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnan, prosessien ja johtamisen asiantuntijuuttasi. Tavoitteena on, että ymmärrät kannattavuuden, vastuullisuuden, innovatiivisuuden ja elämyksellisyyden ulottuvuudet ja osaat soveltaa ymmärrystäsi käytännössä. Osaat hyödyntää uusinta teknologiaa ja digitaalisuutta omalla allasi. Syvennät myös kansainvälisyysosaamistasi ja laajennat näkökulmiasi monialaisissa opinnoissa.

Sisältö ja toteutus:

Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää HOPS-keskustelussa opintojen alussa. Opetussuunnitelman pohjalta jokaiselle opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä. Opinnot sisältävät lähi- ja verkko-opiskelua sekä itsenäisiä tehtäviä. Syksyllä 2021 alkavan koulutuksen ydinopintojen lähipäivät ovat Mikkelin kampuksella torstaisin ja perjantaisin.

Lähiopetusta on pääsääntöisesti kaksi päivää kerran kuukaudessa. Koulutuksen ydinosaamisen lähiopetuspäivät syyslukukaudella 2021:

  • 26.8. klo 9:00- Orientaatio opintoihin
  • 27.8. ja 30.9.–1.10. Matkailu- ja ravitsemisalan toimintaympäristön analyysi, 5 op
  • 21.10.–22.10. ja 2.12. Asiakaskokemuksen tutkiminen ja kehittäminen, 5 op
  • 11.11.–12.11. ja 3.12. Future challenges in hospitality services, 5 op

Ydinosaamisen lisäksi valitset täydentäviä opintoja ammattikorkeakoulun kaikille YAMK-opiskelijoille tarkoitetusta opintovalikoimasta. Täydentävien opintojen aikataulutuksen saat heti opintojen alkaessa.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Restonomi (YAMK) -opinnot Xamkissa https://www.xamk.fi/koulutukset/matkailu-ja-palveluliiketoiminnan-koulutus-restonomi-ylempi-amk/

Linkki opetussuunnitelmaan:

https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/162847/MRMI20SY/year/2020

Koulutusvastaava Anu Rantanen, puh. 040 668 2272, anu.rantanen@xamk.fi

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 30 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 15.8.2021 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, Tiina Valjakka, puh. 040 631 9828, tiina.valjakka@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää