*** Edeltävyysehto: Pohjakoulutusvaatimuksena on humanistisen ja kasvatusalan tai lähialan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan, kulttuurialan, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan) opistoasteen tutkinto tai em. alojen toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai em. alojen korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot. Tarvittavat todistukset tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle.
 
Laajuus: 50 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 30.8.2021 – 31.07.2022
Koulutuspaikka: Xamk, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK)

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 4.8.2021 klo 9. Ilmoittautuminen on avoinna 4.-15.8.2021.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä.
Paikkamäärä: 15

Huomaathan, että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:

Yhteisöpedagogi (AMK) voi toimia asiantuntijatehtävissä nuorisokasvatuksen erilaisissa toimintaympäristöissä – esimerkiksi nuorisotyössä, vapaa-aikatoiminnassa ja järjestötyössä. Koulutuksessa tulet opiskelemaan yhteisöpedagogin ydinosaamiseen liittyviä opintoja. Opit tuntemaan niin nuorten hyvinvointiin kuin sosiaalisten ongelmien syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Opit hyödyntämään erilaisia kasvatuksellisia, ohjauksellisia ja osallistavia menetelmiä yksilön ja erilaisten yhteisöjen kasvun ja kehityksen tukemisessa.

Sisältö ja toteutus:

Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Yhteisöpedagogin (AMK) opetussuunnitelman mukaiset. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää HOPS-keskustelussa opintojen alussa. Opetussuunnitelman pohjalta jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina ja osittain tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Syksyn 2021 opintojaksot
Orientaatio opintoihin, lähiopetus 30.8. klo 9-15
Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt 5 op, verkkokurssi 1.9.-30.11.
Nuorisokasvatuksen lähtökohtia 5 op lähiopetus 8.9. ja 7.10. klo 9-17
Viestintätaidot 5 op, verkkokurssi 6.9.-31.12.
Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä 5 op, lähiopetus 9.11. ja 9.12. klo 9-17
Liikuntakasvatus 5 op, lähiopetus 4.11. ja 1.12. klo 9-17

Kevään 2022 opintojaksot (alustava aikataulu)
Nuorisokulttuurit 5 op, verkko 10.1.-31.5.2022
Ympäristö- ja luontokasvatus 5 op, lähiopetus 13.4. ja 11.5. klo 9-17
Luovat ja kulttuuriset menetelmät 5 op, lähiopetus 18.1. ja 15.2. klo 9-17
Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö 5 op, lähiopetus 16.2. ja 16.3. klo 9-17
Ammattienglanti 5 op, lähiopetus 15.3. klo 12-17, 11.4. klo 9-14, 12.4.2022 klo 12.30-17.00, 10.5. klo 12-17

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: koulutusvastaava Maija-Sisko Kauppila, puh. 040 519 5429, maija-sisko.kauppila@xamk.fi

Yhteisöpedagogi (AMK) -opinnot Xamkissa https://www.xamk.fi/koulutukset/yhteisopedagogi-amk/

Linkki opetussuunnitelmaan https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/33/fi/ops/AVKVYP21SPOM  

 

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 50 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 15.8.2021 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, Tiina Valjakka, puh. 040 631 9828, tiina.valjakka@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää