***Edeltävyysehto: Humanistisen ja kasvatusalan tai lähialan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden- ja hallinnon ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala) ammattikorkeakoulututkinto tai em. alojen yliopistossa suoritettu tutkinto.

Laajuus: 30 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 23.8.2021-31.7.2022, 23.8.2021 klo 10.00 – 18.00 luokassa X221
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (YAMK), Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 4.8.2021 klo 9. Ilmoittautuminen on avoinna 4.-10.8.2021. 

Ilmoittautumislomakkeelle tulee liittää YAMK-polkuopintoihin oikeuttava tutkintotodistus.

Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä.
Paikkamäärä: 10

Huomaathan, että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet: 

Polkuopintojen tavoitteena on laajentaa tutkintotavoitteisesti nuorisokasvatuksen osaamista. Koulutus kohdentuu

  • työelämän ja ammattialan tutkimukseen ja kehittämiseen,
  • johtamiseen ja esimiestyöhön,
  • nuorisokasvatuksen toimintaympäristöjen tuntemukseen
  • ja ammattialan tulevaisuuden ennakointiin.

Kun olet suorittanut 30 opintopistettä polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Xamkiin polkuopiskelijoiden kiintiössä (haku avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintopisteiden perusteella) ja valmistua nuorisokasvatuksen ja nuorten toimintaympäristöjen asiantuntijaksi. Ylemmän AMK- koulutuksen avulla sinun on mahdollista kehittää omaa työtäsi ja ammattialaa sekä uudistaa ja johtaa nuorisotyötä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sisältö ja toteutus:

Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Opetussuunnitelman pohjalta jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat tavoitteet. Suoritetut opinnot hyväksiluetaan tutkinto-opiskelijaksi siirtymisen yhteydessä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä. Ydin- ja täydentävän osaamisen opinnot toteutetaan monimuotoisena, ja niiden kontaktiopetusta (lähi- tai verkko-opetuksena) järjestetään keskimäärin 3 arkipäivänä kuukaudessa. Ydinosaamisen lähiopetuspäivät ovat peräkkäisiä. Lisäksi koulutukseen liittyy itsenäistä opiskelua ja verkkotyöskentelyä. Valtaosa opintojaksoista on mahdollista suorittaa verkko-opintoina tai itsenäisinä opintoina.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnot koostuvat ammattialan ydinosaamista opinnoista (30 op) ja tätä osaamista täydentävistä opinnoista (30 op). Ydinosaamisen opinnot sisältävät kaksi 15 op:een laajuista ammattialan sisällöllistä opintokokonaisuutta, joita ovat:

Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt -opintokokonaisuus (15 op)

  • Nuorisokasvatuksen ammatillisuus ajassa (5 op)
  • Nuoruus yhteiskunnallisessa muutoksessa (5 op)
  • Nuorten hyvinvoinnin strateginen kehittäminen (5 op)

Nuorisokasvattaja kehittäjänä -opintokokonaisuus (15 op)

  • Kehittämisen menetelmät nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä (5 op)
  • Pedagoginen kehittäminen nuorisokasvatuksessa (5 op)
  • Pedagoginen johtaminen työyhteisön kehittämisessä (5 op)

Polkuopintojen aikana suoritettavista opinnoista ei ole mahdollista tehdä aiemman osaamisen perusteella hyväksilukuja, vaan ne tehdään tutkinto-opiskelijaksi siirtymisen jälkeen.

Opinnot on mahdollista kytkeä tukemaan 30 opintopisteen laajuista oman alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyötä. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena ja se on mahdollista käynnistää polkuopintojen aikana.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Yhteisöpedagogi (YAMK) -opinnot Xamkissa
https://www.xamk.fi/koulutukset/yhteisopedagogi-ylempi-amk/

Voit tutustua opetussuunnitelmaan:

https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/188687/NKMI21SY/year/2021

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä antavat:
Lehtori Pekka Penttinen, puh. 049 829 8471, pekka.penttinen@xamk.fi
koulutusvastaava Maija-Sisko Kauppila, puh. 040 519 5429, maija-sisko.kauppila@xamk.fi

 

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 30 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 15.8.2021 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, Tiina Valjakka, puh. 040 631 9828, tiina.valjakka@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää