Edeltävyysehto***: Pohjakoulutusvaatimuksena on metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinto tai muu vastaava korkeakoulututkinto tai metsätalousinsinöörin ammatillisen korkea-asteen tutkinto (opistoasteen metsätalousinsinööri). Tarvittava todistus tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle.
HUOM! Ilmoittautumisjärjestelmään saa laitettua vain yhden liitteen. Jos sinulla on monta todistusta, tee niistä yksi tiedosto.

Laajuus: keskimäärin 15 opintopistettä, 1. lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 25.8.2023-31.7.2024
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli

Edeltävyysehto: Pohjakoulutusvaatimuksena on metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinto tai muu vastaava korkeakoulututkinto tai metsätalousinsinöörin ammatillisen korkea-asteen tutkinto (opistoasteen metsätalousinsinööri).
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Metsätalousinsinööri (YAMK)

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 2.8.2023 klo 9, ilmoittautuminen on avoinna 2.-8.8.2023.

Paikkamäärä: 5

Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä. Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Huomaathan, että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin. 

 

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana keskimäärin 15 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja. Sinulla on oikeus hakea tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen koulutukseen, kun olet suorittanut 15 op polkuopintoja. 
Opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle (Asetus 352/2003, muutettu 16.6.2005/423, 7a §) mm.: Työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten. Syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn. Valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen. Työelämässä vaadittava hyvä viestintätaito.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Metsätalousinsinööri YAMK-koulutuksen (Metsätalouden liiketoiminta) opetussuunnitelman mukaiset. Metsätalousinsinööritutkinnon laajuus on 60 opintopistettä (op), jotka jakautuvat kuuteen 5 op opintojaksoon ja 30 op opinnäytetyönä tehtävään työelämälähtöisen kehittämistyöhön. Avoimessa AMK:ssa suoritettavien opintopisteiden määrä selviää HOPS-keskustelussa opintojen alussa. Opetussuunnitelman pohjalta kanssasi tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon toiveesi ja tavoitteesi. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.
Koulutus toteutetaan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Voit opiskella työn ohella, työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.  Voit hyödyntää opintoja suoraan oman työsi kehittämisessä integroimalla opintojaksojen oppimistehtäviä omaan organisaatioosi ja työtehtäviisi.

Opinnot on jaettu kahteen ryhmään: 1) Metsätalouden opetuksen tarjontaan ja 2) Master Schoolin kaikille YAMK-opiskelijoille suunnattuun yhteiseen tarjontaan. Metsätalouden opetuksen tarjoamat  opintojaksot ovat: Digitaalisuus metsäasiantuntijan työvälineenä 5 op, Metsäpalvelujen kehittäminen 5 op, Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 op ja Myynnin johtaminen 5 op

Syksyn 2023 opintojaksot ja lähiopetuksen ajankohdat:

  • Aloituspäivä pe 25.8.2023
    • Opintojen käytännön toteutus ja oppimisympäristöt, tutustuminen, Metsäpalvelujen kehittäminen ja opinnäytetyö, Xamk yhteinen aloitustilaisuus
  • Metsäpalvelujen kehittäminen 5 op: 7. – 8.9. ja 5. – 6.10.
  • Digitaalisuus metsäasiantuntijan työvälineenä 5 op: 2. – 3.11. ja 30.11. – 1.12

Kevät 2024 opintojaksot:

  • Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 5 op
  • Myynnin johtaminen 5 op.

Opintojaksosta riippuen lähiopetusta on yhteensä 2–4 päivää ja ne toteutetaan arkipäivinä (torstai ja perjantai) 1–2 päivää kerrallaan. Lähiopetuksen määrä koko tutkinnossasi riippuu valinnoistasi, mutta yhteensä se on noin 12–16 päivää jakautuen tasaisesti elokuun – huhtikuun väliselle ajalle.

Lisäksi valitset opintoja kaikkien alojen yhteisestä Master Schoolin tarjonnasta. Master Schoolin tarjonnassa valtaosa opintojaksoista toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jolloin lähiopetusta ei ole lainkaan. Master School -tarjonnasta opintojaksot oman valinnan mukaan.

Linkki opetussuunnitelmaan ja MasterSchoolin tarjontaan alla, tutustu!

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Koulutusvastaava Pasi Pakkala, p. 0400 780 029, pasi.pakkala@xamk.fi

Tutkinto-opinnoista lisätietoa tästä. 
Tutustu opetussuunnitelmaan tästä

 

Ilmoittautuminen
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä edeltävyysehdot täyttäneistä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 13.8.2023 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Koulun tarjoamat ohjelmat ovat Windows-yhteensopivia. Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Polulta tutkintoon
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti
Avoimen AMKin toimisto, Janika Korento, puh. 050 340 7160, janika.korento@xamk.fi tai avoinamk@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää