***Edeltävyysehto: Jokin seuraavista AMK-tutkinnoista: ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), jalkaterapeutti (AMK), naprapaatti (AMK), liikunnanohjaaja (AMK), sosionomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK) tai terveydenhoitaja (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai Suomessa suoritettu edellä mainittuja tutkintoja vastaava opistoasteen tutkinto.

Laajuus: 30 opintopistettä, 1. lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 30.8.2023-31.7.2024
Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Monialainen toimintakyvyn edistäminen, ylempi AMK

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 2.8.2023 klo 9, ilmoittautuminen on avoinna 2.-8.8.2023.

Paikkamäärä: 10

Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä. Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Huomaathan, että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin. 

 

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 30 opintopistettä koulutukseen sisältyviä 1. lukuvuoden ydinopintoja. Sinulla on oikeus hakea tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen koulutukseen, kun olet suorittanut vähintään 30 op polkuopintoja.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun monialaisen toimintakyvyn edistämisen ylemmän amk:n opetussuunnitelman mukaiset. Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa otetaan huomioon mm. opiskelijan aiemmat opinnot, omat toiveet ja tavoitteet. Polkuopinnoissa aiempia opintoja ei voi hyväksilukea, mutta mikäli saat tutkinto-opiskelijan paikan, suorittamasi opinnot voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa. Koulutus toteutetaan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä. Opinnot toteutuvat monimuotoisina niin, että ne onnistuvat työn ohessa. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys opiskelulle.

Syksyn 2023 lähiopiskelupäivät:
30.8.-1.9., 28.9.-29.9., 3.10., 8.11.-10.11. sekä Mikkelissä 30.11.-1.12. sisältäen osallistumisen Hyvinvointifoorumiin. Opetus pääsääntöisesti klo 8-16 välillä.

Tarkemmat tiedot syksyn 2023 lähiopetuspäivistä löytyvät osoitteesta: lukkarikone.xamk.fi, kun haet ryhmää hakusanalla ”MOSA23SY”

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Koulutusvastaava, Outi Ilves, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Tutkinto-opinnoista lisätietoa tästä
Tutustu opetussuunnitelmaan tästä

Ilmoittautuminen
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 13.8.2023 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Koulun tarjoamat ohjelmat ovat Windows-yhteensopivia. Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Polulta tutkintoon
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti
Avoimen AMKin toimisto, Heidi Väisänen, puh. 050 312 5090, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää