Laajuus: 60 opintopistettä, 1,5 vuotta, verkko-opinnot
Ajankohta: 30.8.2023 – 31.12.2024
Koulutuspaikka: Xamk, verkko-opinnot

Edeltävyysehto: ei edeltävyysehtoja 
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 2.8.2023 klo 9, ilmoittautuminen on avoinna 2.-8.8.2023.

Paikkamäärä: 50

Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä. Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Huomaathan, että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin. 

 

Opintojen aloitus:
Opinnot alkavat keskiviikkona 30.8.2023 klo 17.00–19.30 infotilaisuudella Teams-verkkoympäristössä. Tilaisuuteen osallistuminen on välttämätöntä opintojesi sujuvan aloituksen kannalta. Tilaisuudessa ilmoittaudutaan syksyn opintojaksoille ja perehdytään opintojen kannalta tärkeimpiin Xamkin järjestelmiin ja palveluihin. Lisäksi käydään läpi yleisiä opintojen aloittamiseen ja opintojen kulkuun liittyviä asioita.

Ensimmäiset opintojaksot aukeavat verkko-oppimisympäristössä maanantaina 4.9.2023.

Toinen opintojen aloittamisen sujuvuuteen liittyvä verkkotapaaminen pidetään torstaina 7.9.2023 klo 17.00–19.30.

Huomioithan, että opettajilla ei ole mahdollisuutta antaa yksilöllistä ohjausta opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tämän tilaisuuden jälkeen.

Tavoitteet:
Tradenomi (AMK), liiketalous -tutkinto antaa sinulle valmiuksia muuttuvassa digitaalisessa taloudessa toimimiseen ja yrittäjyyteen. Koulutuksessa keskeisiä ovat yritystoiminnan, markkinoinnin, talouden, digitaalisten taitojen ja projekti- ja kehittämisosaamisen opinnot.

Koulutus avaa sinulle ovia monipuolisiin asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtäviin. Koulutuksessa saat myös tietoja ja taitoja yrittäjänä toimimiseen, ja yrittäjyyteen kannustetaan muutenkin monin tavoin.

Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa 1,5 vuoden aikana 60 opintopistettä tutkintoon sisältyviä ydinosaamisen opintoja. Suorittamalla vähintään 50 op em. opintoja sinulla on oikeus hakea tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen koulutukseen avoimen väylän haussa. Kyseisessä haussa voit hakea a) Kouvolan päiväopiskeluryhmään b) Kouvolan tai Mikkelin monimuotoryhmään tai c) verkkoryhmään.

Huomaa, että tradenomi (AMK), liiketalous -tutkinnossa ydinosaamisen opinnot ovat samat paikkakunnasta riippumatta. Tutkinnot eroavat toisistaan täydentävän osaamisen osalta. Tutustu alle linkitettyihin opetussuunnitelmiin tarkempien tietojen saamiseksi. Täydentävän osaamisen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Polulla suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa ja verkkopolulla opiskelijoille ei tehdä henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Näin ollen mahdollisten aiempien suoritusten hyväksiluvut arvioidaan vasta siinä vaiheessa, jos saat Xamkista tutkinto-opiskelupaikan.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Verkko-opiskelu on opettajan ohjaamaa, mutta vahvasti itsenäistä työskentelyä vaativaa pohjautuen annettuihin materiaaleihin. Opintojaksot voivat sisältää virtuaaliluentoja tiettyinä kelloaikoina, eli tarvitset kuulokkeet ja mikin. Virtuaaliluennot tallennetaan siten, että pääset katsomaan niitä myös myöhemmin. Opinnot sisältävät paljon oppimistehtäviä, joilla on tietty palautusaika ja opintojakson lopussa on yleensä tentti.

Opiskelijan työkuorma muodostuu seuraavasti: Opintoja on syys- että kevätlukukaudella 20 opintopistettä / lukukausi. 1 opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä, eli 20 opintopistettä on 540 tuntia = 68 opiskelupäivää. Verkko-opiskelussa kysytään itseohjautuvuutta, ajankäytön hallintaa, sekä sitoutumista. Opiskelu työn ohella voi olla vaativaa – mutta myös mahdollista sekä aivan varmasti antoisaa!

Polku tradenomiopintoihin koulutuskokonaisuus koostuu 12 opintojaksosta, yhden opintojakson laajuus on 5 opintopistettä.

Syksy 2023
Työvälineohjelmat 4.9.–5.11.2023
Yritystoiminta ja yrittäjyys 4.9.–5.11.2023
Asiakaslähtöinen markkinointi 9.10.–10.12.2023
Viestintätaidot 9.10.–10.12.2023

Kevät 2024
Yrityksen talous 8.1.–17.3.2024
Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus 8.1.–17.3.2024
Ideasta innovaatioon 11.3.–19.5.2024
Talous- ja rahoitusmatematiikka 11.3.–19.5.2024

Syksy 2024
Kauppaoikeus 2.9.–3.11.2024
Ammattienglanti 2.9.–1.12.2024
Toimitusketjun hallinta 14.10.–15.12.2024
Kansantalous 14.10.–15.12.2024

Muutokset ovat mahdollisia.

Opiskeluoikeusaika:
Polkuopiskelijana statuksesi on avoimen amk:n opiskelija ja ryhmäsi koostuu kokonaisuudessaan avoimen AMK:n opiskelijoista (nk. erillisryhmä). Erillisryhmän opinto-oikeus on 1,5 vuotta, eli 9.8.2023–31.12.2024. Koska erillisryhmän opiskelijat eivät opiskele tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä, ei polkuopintoihin ole mahdollista saada jatkoaikaa 1,5 vuoden jälkeen. Eli jatkaaksesi opintojasi on sinun haettava tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa tai Xamkin omassa erillishaussa avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella joko polkuopintojen aikana tai niiden päättyessä.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Lehtori Aarni Ahtola, aarni.ahtola@xamk.fi, p. 044 702 8218.

Tutkinto-opinnoista lisätietoa tästä.

Tutustu opetussuunnitelmaan tästä. Linkki lisätään myöhemmmin.

Ilmoittautuminen
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 13.8.2023 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Polulta tutkintoon
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa.

Polkuopinnot eivät automaattisesti takaa tutkinto-opiskelupaikkaa, vaan opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta kaksi kertaa vuodessa. Haussa painottuvat suoritettujen opintopisteiden määrä ja niiden keskiarvo. Verkkotutkintoryhmä on kaikkein suosituin ja sen myötä siihen on myös haastavinta päästä.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti
Avoimen AMKin toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää