Edeltävyysehto***: Soveltuva insinöörin amk-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva ammatillisen korkea-asteen tutkinto (insinööri). Tarvittava todistus tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle.

Laajuus: keskimäärin 30 opintopistettä, 1. lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 31.8.2023-31.7.2024
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli

Edeltävyysehto: Soveltuva insinöörin amk-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva ammatillisen korkea-asteen tutkinto (insinööri). Tarvittava todistus tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle.
HUOM! Ilmoittautumisjärjestelmään saa laitettua vain yhden liitteen. Jos sinulla on monta todistusta, tee niistä yksi tiedosto.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (YAMK), Ympäristöteknologia

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ke 2.8.2023 klo 9, ilmoittautuminen on avoinna 2.-8.8.2023.

Paikkamäärä: 5

Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä. Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Huomaathan, että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin. 

 

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana keskimäärin 30 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja. Sinulla on oikeus hakea tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen koulutukseen, kun olet suorittanut 15 op polkuopintoja. 

YAMK-koulutuksen aikana perehdyt terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön vaikuttaviin tekijöihin ja hankit uutta osaamista:

 • ympäristöturvallisuuden riskeistä, niiden arvioinnista ja haasteista
 • riskien arvioinnissa ja hallinnassa käytettävistä valvonnallisista ja lainsäädännöllisistä menetelmistä sekä puhtaasta ja terveellisestä sisäilmasta
 • työelämälähtöisen kehittämistehtävän menetelmä- ja raportointitaidoista

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Polkuopinnoissa aiempia opintoja ei voi hyväksilukea, mutta mikäli saat tutkinto-opiskelijan paikan, suorittamasi opinnot voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa. Koulutus toteutetaan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Koulutus järjestetään verkkopainotteisina monimuoto-opintoina eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät lähiopetusta, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Kontaktiopetusta on kerrallaan 1 päivä kuukaudessa. Koulutuksen kontaktipäivät päätetään myöhemmin ja ne voivat olla joko lähipäiviä Mikkelin kampuksella tai etäpäiviä etäyhteydellä. Kontaktipäivillä annetaan harjoitustehtäviä, jotka tehdään yksin tai ryhmissä ja jotka ovat yleensä palautettava ennen seuraavaa opetusjaksoa. Tarvittavat materiaalit ovat saatavissa sähköisestä oppimisalustasta (Learn) tai e-kirjastosta. 

Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi. Voit siten rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla.

Ydinosaaminen, 20 op

 • hallinto ja lainsäädäntö
 • ympäristö- ja terveysriskien arviointi ja hallinta
 • rakennusten sisäilmasto
 • kehittämisen työkalut

Ydinosaamisen opinnot koskevat kaikkia tutkinnon opiskelijoita.

Täydentävä osaaminen, 10 op
Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta. Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä verkko- ja lähiopetuksena toteutettavia opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • tutkimus ja kehittäminen
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kansainväliset työympäristöt
 • tieto, digitaalisuus ja verkostot

Syksyn 2023 ydinosaamisen opintojaksot (hallinto ja lainsäädäntö, kehittämisen työkalut) ja kontaktiopetuksen ajankohdat: 31.8, 29.9., 18.10., 15.11., 8.12.

Muutokset ovat mahdollisia.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Koulutusvastaava Arto Sormunen, p. 050 312 5055, arto.sormunen@xamk.fi

Tutkinto-opinnoista lisätietoa tästä. 
Tutustu opetussuunnitelmaan tästä.

 

Ilmoittautuminen
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä edeltävyysehdot täyttäneistä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 13.8.2023 mennessä. Tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu. Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Koulun tarjoamat ohjelmat ovat Windows-yhteensopivia. Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta.

Polulta tutkintoon
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti
Avoimen AMKin toimisto, Janika Korento, puh. 050 340 7160, janika.korento@xamk.fi tai avoinamk@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää