*** Edeltävyysehto: Tradenomi (AMK) tai restonomi (AMK) tai muu amk-tutkinto, mikäli siihen on sisältynyt vähintään 60 op liiketalouden opintoja

Laajuus: 30 opintopistettä, 1 lukuvuosi
Ajankohta: 30.8.2024 – 31.7.2025
Koulutuspaikka: Aloituspäivä 30.8.2024 Mikkelin kampuksella, muutoin verkko-opinnot

Edeltävyysehto: Tradenomi (AMK) tai restonomi (AMK) tai muu amk-tutkinto, mikäli siihen on sisältynyt vähintään 60 op liiketalouden opintoja. 
Tarvittavat todistukset tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle.
HUOM! Ilmoittautumisjärjestelmään saa laitettua vain yhden liitteen. Jos sinulla on monta todistusta, tee niistä yksi tiedosto.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (ylempi AMK), Kestävän liiketoiminnan kehittäjä

Ensisijainen kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu pk-yrityksissä työskenteleville kehittämishakuisille liiketoiminnan osaajille. Olet kiinnostunutkehittämään liiketoimintaa vastuullisempaan suuntaan ja olet asemassa, jossa voit vaikuttaa yrityksen toimintaan. ​

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu pe 2.8.2024 klo 9.00. Ilmoittautuminen on avoinna 2.-8.8.2024.

Paikkamäärä: 5

Hinta: 250 € / lukukausi, yhteensä 500 € / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Huomaathan, että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin. 

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan lukukausimaksu aina lukukausien alussa.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja tai keskeytät opinnot myöhemmin, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut koulutukseen sisältyviltä opintojaksoilta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneistä opinnoista. Mikäli keskeytät lukukauden aikana, lukukausimaksu peritään ja keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat. Peruminen/keskeyttäminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 30 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja. Suorittamalla vähintään 30 op em. opintoja sinulla on oikeus hakea tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen koulutukseen. Tässä koulutuksessa edellytetään, että tutkintoon sisältyviä ydinopintoja tulee olla suoritettuna vähintään 30 opintopistettä ja suoritettujen ydinopintojen keskiarvo tulee olla vähintään 3,00.

Kestävän liiketoiminnan kehittäjä -koulutuksen tavoitteena on, että osaat kehittää pk-yrityksen liiketoimintaa ottaen huomioon toiminnan taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset. Osaat tunnistaa muuttuvasta toimintaympäristöstä mahdollisuuksia ja kilpailuedun lähteitä sekä johtaa ja kehittää yrityksen vastuullista ja kannattavaa liiketoimintaa. ​

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset.  Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

Koulutus käynnistyy lähipäivällä Mikkelin kampuksella 30.8.2024. Opintojen sujuvan aloittamisen varmistamiseksi on oleellista tulla mukaan aloituspäivään. Päivää ei striimata, eikä siitä tehdä tallennetta.

Aloituspäivää lukuun ottamatta koulutus toteutetaan verkko-opintoina tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä. Opintojaksoilla voi olla Teams-luentoja, joista tehdään tallenteet, joita opiskelija voi katsoa myöhemmin omalla ajallaan kahden viikon ajan.

Syksyn + kevään opintojaksot
Yritysvastuu ja muuttuva toimintaympäristö, 5op
Vastuullinen toiminnan johtaminen, 5op
Talouden ohjaus, 5 op
Vihreän siirtymän mahdollisuudet yhteiskehittämisen kohteena, 5 op
Yrityksen kasvu ja talouden suunnittelu, 5 op
Vastuullisuuden markkinointiviestintä ja raportointi, 5 op 
Tutkimuksellinen kehittäminen liiketoiminnassa, 5 op

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Koulutusvastaava Nina Hartikainen, nina.hartikainen@xamk.fi, p. 044 702 8569

Tutkinto-opinnoista lisätietoa tästä.

Tutustu opetussuunnitelmaan tästä.

 

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Perumisehdot:
Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan lukukausimaksu aina lukukausien alussa.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja tai keskeytät opinnot myöhemmin, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut koulutukseen sisältyviltä opintojaksoilta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneistä opinnoista. Mikäli keskeytät lukukauden aikana, lukukausimaksu peritään ja keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat. Peruminen/keskeyttäminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

BYOD – Bring Your Own Device:
Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Koulun tarjoamat ohjelmat ovat Windows-yhteensopivia. Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. 

Polulta tutkintoon:
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset. Huomioithan myös, että tutkinto-opiskelijaksi voi hakea vasta, kun 2 vuoden työkokemus on kasassa.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa
Polkuopinnot eivät automaattisesti takaa tutkinto-opiskelupaikkaa, vaan opiskelijat valitaan hakumenettelyn kautta kaksi kertaa vuodessa. Haussa painottuvat suoritettujen opintopisteiden määrä ja niiden keskiarvo. 
Tässä koulutuksessa edellytetään, että tutkintoon sisältyviä ydinopintoja tulee olla suoritettuna vähintään 30 opintopistettä ja suoritettujen ydinopintojen keskiarvo tulee olla vähintään 3,00. Huomioithan myös, että tutkinto-opiskelijaksi voi hakea vasta, kun 2 vuoden työkokemus on kasassa.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Xamk Pulsen toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää