Edeltävyysehto***: Voit hakea näihin polkuopintoihin, jos sinulla on koulutukseen soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuvia tutkintoja ovat mm. seuraavien alojen korkeakoulututkinnot: Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoala, Kulttuuriala, Yhteiskuntatieteiden ala, Liiketalouden- ja tietojenkäsittelyn ala, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Tekniikan ala, Luonnonvara-ala, Merenkulun ala. Tarvittava todistus tulee liittää ilmoittautumislomakkeelle. 

Laajuus: 30 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 20.8.2024 – 31.7.2025, opintojen aloitus 20.8.2024 klo 10.00
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (YAMK), Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu pe 2.8.2024 klo 9, ilmoittautuminen on avoinna 2.-8.8.2024.

Paikkamäärä: 10

Hinta: 250,-  / lukukausi, yhteensä 500,- / vuosi, laskutus lukukausittain. Lisätietoa maksuista löydät täältä. Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan lukukausimaksu aina lukukausien alussa.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja tai keskeytät opinnot myöhemmin, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut koulutukseen sisältyviltä opintojaksoilta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneistä opinnoista. Mikäli keskeytät lukukauden aikana, lukukausimaksu peritään ja keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat. Peruminen/keskeyttäminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Huomaathan, että Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin. 

 

Tavoitteet:

Kun olet suorittanut 30 opintopistettä polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Xamkiin polkuopiskelijoiden kiintiössä (haku avoimessa AMK:ssa suoritettujen opintopisteiden perusteella) ja valmistua nuorisokasvatuksen ja nuorten toimintaympäristöjen asiantuntijaksi. Polulla suorittamasi opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoa. 

Polkuopintojen tavoitteena on laajentaa tutkintotavoitteisesti nuorisokasvatuksen osaamista. Koulutus kohdentuu

 • työelämän ja ammattialan tutkimukseen ja kehittämiseen,
 • johtamiseen ja esihenkilötyöhön,
 • nuorisokasvatuksen toimintaympäristöjen tuntemukseen ja
 • ammattialan tulevaisuuden ennakointiin.

Ylemmän AMK-koulutuksen avulla sinun on mahdollista kehittää omaa työtäsi ja ammattialaa sekä uudistaa ja johtaa nuorisotyötä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Opintojen alkaessa opiskelijalle laaditaan nuorisokasvatuksen johtamisen ja kehittämisen opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan omat tavoitteet ja aiemmin suoritetut opinnot. Koulutus toteutetaan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina verkkopainotteisesti. Opintoihin kuuluvat ydinosaamisen opinnot järjestetään osin lähiopetuksena Mikkelin kampuksella ja osin verkossa. Opinnot on mahdollista suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkossa tehtävillä erillisillä oppimistehtävillä tai verkkokursseilla.

Opintoja on mahdollista myös integroida työelämään, tyypillisimmin omaan työpaikkaan. Työn opinnol-listamisesta laaditaan suunnitelma, jossa yhdistyvät opintojaksojen ja työn sisällölliset tavoitteet opintojakson suoritukseksi. Suunnitelma laaditaan yhdessä opintojaksoista vastaavien opettajien kanssa.

Opintojaksojen erilaisten suoritustapojen hyödyntäminen mahdollistaa opintojen rytmittämisen omaan työ- ja elämäntilanteeseen sopivaksi kokonaisuudeksi. Opintojen toteutus mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Työn ohessa opiskelu edellyttää käytännössä aina opintojen kuormituksen suhteuttamista muiden elämänalueiden vaatimuksiin ja odotuksiin.

Ensimmäisen lukukauden opintojen toteutus:

Opinnot alkavat 20.8. orientaatiopäivällä ja 21.8. lähiopetuksella Xamkin Mikkelin kampuksella. Opetus etenee aluksi Mikkelin kampuksella pidettävien lähiopetusten ja myöhemmin verkossa toteutettavan opetuksen mukaisesti seuraavasti:

Syksy 2024

 • Ti 20.8. klo 10.00–18.00, A245 (lähiopetus) 
 • Ke 21.8. klo 8.00–15.30, A245 (lähiopetus)
 • Ma 9.9. klo 10.00–18.00, A245 (lähiopetus)
 • Ti 10.9. klo 8.00–16.00, A245 (lähiopetus)
 • Ma 7.10. klo 10.00–18.00, A245 (lähiopetus)
 • Ti 8.10. klo 8.00–16.00, A245 (lähiopetus)
 • Ma 28.10 14.00–16.00 (verkko-opetus)
 • Ma 11.11. klo 8.00–16.00 (verkko-opetus)
 • Ma 9.12. klo 8.00–16.00 (verkko-opetus)
 • Ti 10.12. klo 8.00–16.00 (verkko-opetus)

Kevään 2025 ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnot koostuvat ammattialan ydinosaamista opinnoista (30 op), tätä osaamista täydentävistä opinnoista (30 op) sekä opinnäytteestä (30 op). Ydinosaamisen opinnot sisältävät kaksi 15 opintopisteen laajuista nuorisokasvatuksen opintokokonaisuutta:

Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt -opintokokonaisuus (15 op)

 • Nuorisokasvatuksen ammatillisuus ajassa (5 op)
 • Nuoruus yhteiskunnallisessa muutoksessa (5 op)
 • Nuorten hyvinvoinnin strateginen kehittäminen (5 op)

Nuorisokasvattaja kehittäjänä -opintokokonaisuus (15 op)

 • Kehittämisen menetelmät nuorisokasvatuksen toimintaympäristöissä (5 op)
 • Pedagoginen kehittäminen nuorisokasvatuksessa (5 op)
 • Pedagoginen johtaminen työyhteisön kehittämisessä (5 op)

Täydentävän osaamisen opinnot voit koota kaikille Xamkin ylemmille tutkinnoille tarkoitetulta yhteiseltä Master Schoolin tarjottimelta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esimerkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painot-tuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti. Myös tulevan opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista. Tarjolla on opintoja mm. tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, johtamisesta ja esimiestyöstä, yrittäjyydestä, kielistä ja viestinnästä.

Polkuopintojen aikana suoritettavista opinnoista ei ole mahdollista tehdä aiemman osaamisen perus-teella hyväksilukuja, vaan ne tehdään tutkinto-opiskelijaksi siirtymisen jälkeen.

Opinnot on mahdollista kytkeä tukemaan 30 opintopisteen laajuista oman alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyötä. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena ja se on mahdollista käynnistää polkuopintojen aikana.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Koulutusvastaava Maija-Sisko Kauppila, puh. 040 519 5429, maija-sisko.kauppila@xamk.fi
Opiskelijavastaava Pekka Penttinen, puh. 040 829 8471, pekka.penttinen@xamk.fi

Tutkinto-opinnoista lisätietoa tästä.

Tutustu opetussuunnitelmaan tästä.

Ilmoittautuminen
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Perumisehdot

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan lukukausimaksu aina lukukausien alussa.

Jos et kuitenkaan aloita opintoja tai keskeytät opinnot myöhemmin, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut koulutukseen sisältyviltä opintojaksoilta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneistä opinnoista. Mikäli keskeytät lukukauden aikana, lukukausimaksu peritään ja keskeyttämistä seuraavien lukukausien maksut peruuntuvat. Peruminen/keskeyttäminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Koulun tarjoamat ohjelmat ovat Windows-yhteensopivia. Lue lisää täältä.

Opiskelujen aikaiset tuet
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. 

Polulta tutkintoon
1. Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

2. Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMKissa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa avoimen väylän haussa.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti
Xamk Pulse avoimen AMKin toimisto, Ruut Kokki, puh. 050 576 0037, avoinamk@xamk.fi

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää