Laajuus: 60 opintopistettä, 1 lukuvuosi, päiväopinnot
Ajankohta: 24.8.2020-31.7.2021
Koulutuspaikka: Xamk, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola
Edeltävyysehto: ei edeltävyysehtoja
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen.Ilmoittautumislomake avautuu ti 4.8.2020 klo 9:00. Ilmoittautuminen on avoinna 4.-10.8.2020.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain
Paikkamäärä: 5

Huomaathan että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:

Tradenomi (AMK) -tutkinto antaa sinulle valmiuksia muuttuvassa digitaalisessa taloudessa toimimiseen ja yrittäjyyteen. Koulutuksessa keskeisiä ovat yritystoiminnan, markkinoinnin, talouden, juridiikan, logistiikan, digitaalisten taitojen ja projekti- ja kehittämisosaamisen opinnot.

Opinnoissasi syvennät osaamistasi liike-elämän, hallinnon tai yrittäjyyden osa-alueella. Voit suuntautua joko yrittäjän uralle tai yrittäjämäiseen työtapaan markkinoinnin ja myynnin tai taloushallinnon parissa tai valita erikoistumisalaksi julkishallinnon ja juridiikan.

Sisältö ja toteutus:

Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutuksen opetussuunnitelman mukaiset. Opetussuunnitelman pohjalta jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa otetaan huomioon opiskelijan omat tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

Opinnoissa vaihtelevat erilaiset oppimistavat ja ympäristöt lähiopetuksesta itsenäisiin oppimistehtäviin ja tentteihin, ryhmätyöskentelyyn, verkko-opintoihin, työelämän projekteihin sekä käytännön harjoittelussa tapahtuvaan oppimiseen.

Ensimmäisen vuoden opiskeltavia kokonaisuuksia ovat:

  • liiketoiminnan perustaidot
  • liiketoiminnan tuki
  • yrityksen toimintaympäristö
  • asiakkaat ja kumppanuudet

Koulutus toteutetaan päiväopintoina tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä. Lähiopetusta on lukukausien (syksy ja kevät) aikana arkisin joka päivä pääasiassa klo 8–16 välisenä aikana. Lukujärjestykset syksyn osalta julkaistaan ennen opintojen alkua. Kesällä voi halutessaan suorittaa verkko-opintoja.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Aarni Ahtola, aarni.ahtola@xamk.fi, p. 044 702 8218

Tradenomi (AMK) liiketaloden koulutuksessa Xamkissa
www.xamk.fi/koulutukset/tradenomi-amk/ 

Linkki opetussuunnitelmaan
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/28/fi/272/LTKV20SP/144/year/2020

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 60 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 16.8.2020 mennessä, tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu.Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, María del Mar Márquez, puh. 040 826 6050, maria.marquez@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää