Laajuus: 60 opintopistettä, 1,5 vuotta, verkko-opinnot
Ajankohta: 7.1.2020–31.7.2021. Opiskelu alkaa maanantaina 7.1.2020 klo 16.30-18.00 infotilaisuudella Adobe Connectin välityksellä verkossa. Infotilaisuuteen osallistuminen on oleellista opintojesi sujuvan aloituksen kannalta. Infotilaisuudessa käydään läpi Xamkin järjestelmät ja palvelut sekä yleisiä opintojen aloittamiseen ja opintojen kulkuun  liittyviä asioita. Huomioithan, että opettajilla ei ole mahdollisuutta antaa yksilöllistä ohjausta opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tämän tilaisuuden jälkeen.
Koulutuspaikka: Xamk, verkko-opinnot

Edeltävyysehto: ei edeltävyysehtoja
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen.Ilmoittautumislomake avautuu ti 3.12.2019 klo 9:00. Ilmoittautuminen on avoinna 3.-9.12.2019.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain
Paikkamäärä: 35

Polkuopinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden suorittaa tradenomikoulutuksen  mukaisia opintoja räätälöidyn opetussuunnitelman mukaisesti. Polkuopiskelijana statuksesi on avoimen amk:n opiskelija ja ryhmäsi koostuu kokonaisuudessaan avoimen AMK:n opiskelijoista (nk. erillisryhmä). Erillisryhmän opinto-oikeus on 1,5 vuotta, eikä erillisryhmällä ei ole jatkomahdollisuutta toisen vuoden opintoihin polkuopiskelijana. Eli jatkaakseen opintojaan opiskelijan on haettava tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa tai Xamkin omassa avoimen väylän haussa.

Huomaathan että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa 1,5 vuoden aikana 60 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja, mikä oikeuttaa hakemaan tutkinto-opiskelijaksi ao. koulutukseen.

Tradenomi (AMK) -tutkinto antaa sinulle valmiuksia muuttuvassa digitaalisessa taloudessa toimimiseen ja yrittäjyyteen. Koulutuksessa keskeisiä ovat yritystoiminnan, markkinoinnin, talouden, juridiikan, logistiikan, digitaalisten taitojen ja projekti- ja kehittämisosaamisen opinnot.

Koulutus avaa sinulle ovia monipuolisiin asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtäviin sekä yrityksiin, että julkisiin organisaatioihin. Koulutuksessa saat myös tietoja ja taitoja yrittäjänä toimimiseen, ja yrittäjyyteen kannustetaan muutenkin monien tapahtumien, leirien ja matkojen avulla.

Opinnoissasi syvennät osaamistasi liike-elämän, hallinnon tai yrittäjyyden osa-alueella. Voit suuntautua joko yrittäjän uralle tai yrittäjämäiseen työtapaan markkinoinnin ja myynnin tai taloushallinnon parissa. Jos saat paikan Xamkissa tutkinto-opiskelijana, voit erikoistua opintojen 2. ja 3. vuonna valintasi mukaan toiseen seuraavista aihealueista. 

 • Myynnin ja markkinoinnin johtaminen
 • Talouden johtaminen

Pakollisina kaikille on Markkinatuntemus ja myyntiosaaminen sekä Palveluliiketoiminta -moduulit ja vaihtoehtoisena Tuloksellinen esimiestyö -moduuli. Lisäksi voit valita opintoja kaikille tutkinto-opiskelijoille tarkoitetulta vapaasti valittavien opintojen tarjottimelta.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Polulla suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa. Verkkopolulla opiskelijoille ei tehdä henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa ja näin ollen mahdollisten aiempien suoritusten hyväksiluvut arvioidaan vasta siinä vaiheessa, kun olet Xamkissa tutkinto-opiskelijana.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Verkko-opiskelu on opettajan ohjaamaa, mutta vahvasti itsenäistä työskentelyä vaativaa pohjautuen annettuihin materiaaleihin. Opintojaksot voivat sisältää virtuaaliluentoja tiettyinä kelloaikoina, eli tarvitset kuulokkeet ja mikin. Virtuaaliluennot tallennetaan siten, että pääset katsomaan niitä myös myöhemmin. Opinnot sisältävät paljon oppimistehtäviä, joilla on tietty palautusaika ja opintojakson lopussa on yleensä tentti.

Opiskelijan työkuorma muodostuu seuraavasti: Opintoja on sekä kevät- että syyslukukaudella 20 opintopistettä / lukukausi. 1 opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä, eli 20 opintopistettä on 540 tuntia = 68 opiskelupäivää. Verkko-opiskelussa kysytään itseohjautuvuutta, ajankäytön hallintaa, sekä sitoutumista. Opiskelu työn ohella voi olla vaativaa – mutta myös mahdollista sekä aivan varmasti antoisaa!

Polku tradenomiopintoihin koulutuskokonaisuus koostuu 12 opintojaksosta, yhden opintojakson laajuus on 5 opintopistettä:

Kevät 2020    

 • Yritystoiminta ja yrittäjyys 7.1.-1.3.2020
 • Asiakaslähtöinen markkinointi 7.1.-1.3.2020
 • Yrityksen talous   2.3.-26.4.2019
 • Ideasta innovaatioon   2.3.-26.4.2019

Syksy 2020

 • Kansantalous 31.8.-25.10.2020
 • Asiakasymmärrys ja asiakaspalvelu 31.8.-25.10.2020
 • Toimitusketjun hallinta 26.10.-13.12.2020                                                   
 • Talous- ja rahoitusmatematiikka 26.10.-13.12.2020            

Kevät 2021 (tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin)

 • Kauppaoikeus
 • Kansainvälinen liiketoiminta  
 • Kannattavuus ja talouden suunnittelu          
 • Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus

Muutokset ovat mahdollisia.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Anna-Liisa Immonen, anna-liisa.immonen@xamk.fi

Liiketalouden tutkinto-opinnoista löytyy lisätietoa
https://www.xamk.fi/koulutukset/tradenomi-amk/

Linkki opetussuunnitelmaan
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/33/fi/ops/AVMILT20KMINIPO

BYOD – Bring Your Own Device
Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös Xamkin polkuopiskelijoille tarkoitetussa Avoimen väylän haussa kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 60 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 15.12.2019 mennessä, tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu.Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, María del Mar Márquez, puh. 040 8266 050,   maria.marquez@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää