Laajuus: 60 opintopistettä, 1 lukuvuosi, verkko-opinnot
Ajankohta: 27.8.2020-31.7.2021, opinnot alkavat kahden päivän orientaatiolla (27.-28.8.) Mikkelin kampuksella, jonka jälkeen opinnot siirtyvät kokonaan verkkoon. Infotilaisuuteen osallistuminen on oleellista opintojesi sujuvan aloituksen kannalta. Orientaatiopäiviin osallistuminen on pakollista. Päivissä käydään läpi Xamkin järjestelmät ja palvelut sekä yleisiä opintojen aloittamiseen ja opintojen kulkuun  liittyviä asioita (mm. kielitasotestit, HOPS-keskustelut) . Huomioithan, että opettajilla ei ole mahdollisuutta antaa yksilöllistä ohjausta opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tämän tilaisuuden jälkeen. Kaikkia päivien aikana käytyjä asioita ei ole mahdollista selvittää itsenäisesti.
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkeli kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli / verkko-opinnot
Edeltävyysehto: ei edeltävyysehtoja
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen.Ilmoittautumislomake avautuu ti 4.8.2020 klo 9:00. Ilmoittautuminen on avoinna 4.-10.8.2020.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain
Paikkamäärä: 8

Huomaathan että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Kiinnostaako sinua työ liike-elämässä? Tähtäätkö liiketoiminnan asiantuntijaksi tai esimiestehtäviin? Onko suunnitelmissasi oma startup?

Tradenomi (AMK) -koulutuksessa saat tietoja ja taitoja näihin tehtäviin. Opit, miten yritys toimii kannattavasti ja tuloksellisesti. Osaat myydä ja markkinoida. Osaat myös johtaa projekteja ja ihmisiä sekä tiedät, miten toimintaa kehitetään.

Koulutus avaa sinulle monia uravaihtoehtoja. Voit työskennellä liiketoiminnan asiantuntijana, kehittäjänä ja esimiehenä. Tradenomina voit tehdä uraa myös menestyvänä yrittäjänä. Opinnoissasi sinua kannustetaan yrittäjämäiseen työtapaan ja pääset tekemään yhteistyötä yritysten kanssa. Tämä auttaa sinua luomaan verkostoja, avaa uusia mahdollisuuksia ja edistää työllistymistäsi.

Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 60 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja, mikä oikeuttaa hakemaan tutkinto-opiskelijaksi ao. koulutukseen.

Jos saat paikan Xamkissa tutkinto-opiskelijana, voit erikoistua opintojen 2. ja 3. vuonna valintasi mukaan toiseen seuraavista aihealueista

  • Talouden asiantuntija
  • Digimarkkinoija

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. (Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää HOPS-keskustelussa opintojen alussa.) Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat toiveet ja tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa. Koulutus toteutetaan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Opinnot alkavat elokuun lopulla kahden päivän orientaatiolla, jonka jälkeen opinnot siirtyvät kokonaan verkkoon.

Opinnot suoritetaan verkko-oppimisympäristössä tutustumalla itsenäisesti lähdemateriaaliin, osallistumalla verkkoluennoille ja -keskusteluihin sekä suorittamalla erilaisia oppimistehtäviä ja tenttejä. Osa opintojaksoihin liittyvistä oppimistehtävistä on mahdollista kytkeä omaan työhön tai työyhteisön kehittämiseen. Koulutuksen toteutuksessa eri opintojaksoilla on erilaisia opiskelumenetelmiä. Mikäli käytössä on tiettyyn aikaan sidottuja Adobe Connect Pro -tapaamisia verkossa, niistä on yleensä tallenteet katsottavissa myös jälkikäteen. Opiskelu on siten paikasta riippumatonta, mutta aikataulutettua esim. oppimistehtävien palautusten suhteen.

Verkko-opiskelu on verrattavissa päiväopintoina toteutettavan tradenomikoulutuksen tunti- ja työmäärään. Opintojen laajuus (60 opintopistettä) vastaa ajallisesti n. 200 opiskelupäivää. Opiskelu vaatii aktiivisuutta, sitoutuneisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Opiskelijavastaava Päivi Auvinen, paivi.auvinen@xamk.fi

Tradenomi (AMK), liiketalous -opinnot Xamkissa
www.xamk.fi/koulutukset/tradenomi-amk/ 

Linkki opetussuunnitelmaan
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/206501/fi/272/LTMI20SV/year/2020

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK:ssa suorttamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 60 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 16.8.2020 mennessä, tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu.Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, María del Mar Márquez, puh. 040 826 6050, maria.marquez@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää