Laajuus: 30 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 10.1.2020-31.12.2020. Aloitustilaisuus pe 10.1.2019 klo 9-12 Mikkelissä. Läsnäolo pakollinen opintojen sujuvan aloittamisen takia.
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3
 

Edeltävyysehto: Pohjakoulutusvaatimuksena on Tradenomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto, mikäli siihen tai muihin opintoihin on sisältynyt vähintään 60 op liiketalouden opintoja tai henkilöllä on työkokemuksella osoitettu vastaava osaaminen.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (YAMK), tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen.Ilmoittautumislomake avautuu ti 3.12.2019 klo 9:00. Ilmoittautuminen on avoinna 3.-9.12.2019.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain
Paikkamäärä: 11

Huomaathan että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa yhden lukuvuoden aikana 30 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja, mikä oikeuttaa hakemaan tutkinto-opiskelijaksi ao. koulutukseen.

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen -koulutus antaa valmiuksia pk-yrityksen liiketoiminnan jatkuvaan uudistamiseen.

Tutkinto-opiskelijaksi hyväksyminen edellyttää myös opinnäytetyön suunnitelman laatimista ja hyväksyttyä esittämistä seminaarissa.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Tradenomi (Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen) YAMK-koulutuksen opetussuunnitelman mukaiset. Polkuopintoina suoritetaan ensisijaisesti koulutuksen ydinopinnot 30 op. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Liiketalouden pakollisten syventävien opintojaksojen lähiopetus on pääsääntöisesti arkipäivisin klo 9–16. Jos opiskelija suorittaa lisäksi täydentäviä Master School -opintojaksoja, on niiden lähiopetus arkisin klo 9–16 välillä (3 päivää / opintojakso). Koulutukseen liittyy itsenäistä opiskelua, pienryhmätyöskentelyä ja verkko-opintoja. Osa opintojaksoista toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ilman lähiopetuspäiviä.

Ydinopintojen opintojaksot keväällä 2020

  • Opintojen aloituspäivä pe 10.1.2020, klo 9-12
  • Multichannel strategies 5 cr verkkokurssi, alkaa tammikuun lopussa (englanninkielinen)
  • Rahoituksen johtaminen 5 op verkkokurssi, alkaa maaliskuussa
  • Työyhteisötaitojen johtaminen 5 op, lähipäivät 14.2 ja 2.4.2020  

Ydinopintojen opintojaksot syksyllä 2020

  • Liiketoiminnan kilpailukenttä 10 op, alkaa 20.8.2020 ja muut lähipäivät (4 pv) vahvistetaan erikseen myöhemmin.
  • Yrityksen talouden johtaminen 5 op verkkokurssi alkaa syyskuussa

Muutokset ovat mahdollisia.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Heli Kesämaa. puh. 050 591 3215, heli.kesamaa@xamk.fi

Liiketalouden tutkinto-opinnoista löytyy lisätietoa
https://www.xamk.fi/koulutukset/tradenomi-ylempi-amk-tulevaisuuden-liiketoiminnan-johtaminen/

Linkki opetussuunnitelmaan
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/123047/TLMI19SY/year/2019

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös Xamkin polkuopiskelijoille tarkoitetussa Avoimen väylän haussa kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 30 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 15.12.2019 mennessä, tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu.Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, María del Mar Márquez, puh. 040 8266 050,   maria.marquez@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää