Laajuus: 60 opintopistettä, 1,5 vuotta, monimuoto-opinnot
Ajankohta: Kokonaiskesto 21.1.2020 – 31.07.2021
Koulutuspaikka: Xamk, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola

Edeltävyysehto: Pohjakoulutusvaatimuksena on humanistisen ja kasvatusalan tai lähialan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan, kulttuurialan, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan) opistoasteen tutkinto tai em. alojen toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai em. alojen korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot. Opiskelijalla tulee olla perustaidot tietokoneen ja internetin käytöstä.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK)

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu ti 3.12.2019 klo 9:00. Ilmoittautuminen on avoinna 3.-15.12.2019.
Hinta: 175,- / lukukausi, eli yhteensä 525,-, laskutus lukukausittain
Paikkamäärä: 25, osa opinnoista toteutetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä

Huomaathan että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on suorittaa 1,5 vuoden aikana 60 opintopistettä koulutukseen sisältyviä ydinopintoja, mikä oikeuttaa hakemaan tutkinto-opiskelijaksi ao. koulutukseen avoimen väylän haussa.

Yhteisöpedagogi (AMK) voi toimia asiantuntijatehtävissä nuorisokasvatuksen erilaisissa toimintaympäristöissä – esimerkiksi nuorisotyössä, vapaa-aikatoiminnassa ja järjestötyössä. Koulutuksessa tulet opiskelemaan yhteisöpedagogin ydinosaamiseen liittyviä opintoja. Opit tuntemaan niin nuorten hyvinvointiin kuin sosiaalisten ongelmien syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Opit hyödyntämään erilaisia kasvatuksellisia, ohjauksellisia ja osallistavia menetelmiä yksilön ja erilaisten yhteisöjen kasvun ja kehityksen tukemisessa.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää HOPS-keskustelussa opintojen alussa. Opetussuunnitelman pohjalta opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

Kevään 2020 opintojaksot ja ajankohdat

 • Viestintätaidot 5op, verkkototeutus 21.1.-30.4., johdatus verkko-opintoihin 21.1.
 • Yhteisöllisyys ja ryhmien ohjaaminen 5 op, 22.1. ja 3.3.
 • Nuorisokasvatuksen lähtökohtia 5 op, 8.4. ja 5.5.
 • Nuorten hyvinvoinnin rakentuminen yhteiskunnassa 5 op, verkkototeutus 27.1.-31.5.2020
 • Opetus alkaa johdantopäivällä 21.1.

Syksyn 2020 opintojaksot

 • Nuorisokasvatuksen toimintaympäristöt 5 op
 • Ympäristö- ja luontokasvatus 5 op
 • Erityispedagogiikka nuorisokasvatuksen viitekehyksessä 5 op
 • Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö 5 op

Kevään 2021 opintojaksot

 • Luovat ja kulttuuriset menetelmät 5 op
 • Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta 5 op
 • Sosiaalipedagogiikka ja kriittinen kasvatus 5 op
 • Ammattienglanti 5 op

Syksyn 2020 ja kevään 2021 lähiopetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Maija-Sisko Kauppila, maija-sisko.kauppila@xamk.fi, p. 040 5195429

AMK-tutkinto-opinnoista yhteisöpedagogikoulutuksessa löytyy lisätietoa https://www.xamk.fi/koulutukset/yhteisopedagogi-amk/

Linkki opetussuunnitelmaan, josta löydät myös ylläolevien opintojaksojen kuvaukset
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/33/fi/ops/AVKVYP20KPO

 

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopiskelijana statuksesi on avoimen amk:n opiskelija ja ryhmäsi koostuu kokonaisuudessaan avoimen AMK:n opiskelijoista (nk. erillisryhmä). Erillisryhmän opinto-oikeus on 1,5 vuotta, eikä erillisryhmällä ei ole jatkomahdollisuutta toisen vuoden opintoihin polkuopiskelijana. Eli jatkaakseen opintojasi sinun on haettava tutkinto-opiskelijaksi yhteishaussa tai Xamkin omassa avoimen väylän haussa.

Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös Xamkin polkuopiskelijoille tarkoitetussa Avoimen väylän haussa kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 60 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 15.12.2019 mennessä, tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu.Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, María del Mar Márquez, puh. 040 8266 050,   maria.marquez@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää