Laajuus: 40 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 20.8.2020 -31.7.2021. Opinnot alkavat torstaina 20.8.2020 infotilaisuudella Teamsin kautta verkossa. Saat linkin verkkotapaamiseen henkilökohtaiseen sähköpostiisi lähempänä ajankohtaa.Lähiopetus järjestetään alkaen ti 1.9. klo 9-17 Xamkin Kouvolan kampuksella.

Koulutuspaikka: Xamk, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola
Edeltävyysehto: Pohjakoulutusvaatimuksena on humanistisen ja kasvatusalan tai lähialan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan, kulttuurialan, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan) opistoasteen tutkinto tai em. alojen toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai em. alojen korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot. Opiskelijalla tulee olla perustaidot tietokoneen ja internetin käytöstä.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK), nuorisotyö

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen.Ilmoittautumislomake avautuu ti 4.8.2020 klo 9:00. Ilmoittautuminen on avoinna 4.-10.8.2020.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain
Paikkamäärä: 15

Huomaathan että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Yhteisöpedagogi (AMK) voi toimia asiantuntijatehtävissä nuorisotyössä, nuorisopolitiikassa, vapaa-aikatoiminnassa ja järjestötyössä. Koulutuksessa tulet opiskelemaan yhteisöpedagogin ydinosaamiseen liittyviä opintoja. Opit tuntemaan niin nuorten hyvinvointiin kuin sosiaalisten ongelmien syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Opit hyödyntämään erilaisia kasvatuksellisia, ohjauksellisia ja osallistavia menetelmiä yksilön ja erilaisten yhteisöjen kasvun ja kehityksen tukemisessa.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää HOPS-keskustelussa opintojen alussa. Opetussuunnitelman pohjalta jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat toiveet ja tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa.

Syksyn 2020 opintojaksot ja lähiopetuksen ajankohdat

to 20.8. Infotilaisuus verkossa (tarvitset kuulokkeet ja mikin)
ti 1.9. Ympäristö- ja luontokasvatus 5 op, 1. lähipäivä
ke 2.9. Ympäristö- ja luontokasvatus 5 op, 2. lähipäivä
ke 30.9. Nuorisokasvatuksen lähtökohtia 5 op, 1. lähipäivä
to 1.10. Liikuntakasvatus 5 op, 1. lähipäivä
ti 10.11. Nuorisokasvatuksen lähtökohtia 5 op, 2. lähipäivä
ke 11.11. Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö 5 op, 1. lähipäivä
ti 1.12. Liikuntakasvatus 5 op, 2. lähipäivä
ke 2.12. Nuorten palvelujärjestelmät ja monialainen yhteistyö 5 op, 2. lähipäivä

 

Kevään 2021 opintojaksot, ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

  • Luovat ja kulttuuriset menetelmät 5 op
  • Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta 5 op
  • Sosiaalipedagogiikka ja kriittinen kasvatus 5 op
  • Ammattienglanti 5 op

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Yhteisöpedagogiopinnot Xamkissa
https://www.xamk.fi/koulutukset/yhteisopedagogi-amk/

Linkki opetussuunnitelmaan
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/30/fi/123477/YPKV20KM/year/2019

Maija-Sisko Kauppila, maija-sisko.kauppila@xamk.fi, p. 040 5195429

BYOD – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös avoimessa AMK.ssa suorittamiesi opintopisteiden perusteella kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi yhteisöpedagogitutkintoon sisältyviä opintoja 60 opintopistettä. HUOM! Tähän kokonaisuuteen sisältyy vain 40 opintopistettä, mutta HOPS-keskusteluissa Maija-Sisko Kauppilan kanssa voit sopia miten ja missä ajankohdassa loput 20 opintopistettä olisi mahdollista suorittaa.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 16.8.2020 mennessä, tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu.Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto, María del Mar Márquez, puh. 040 826 6050, maria.marquez@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää