Laajuus: 30 opintopistettä, 1 lukuvuosi, monimuoto-opinnot
Ajankohta: 21.8.2019 – 31.7.2020, aloitus keskiviikkona 21.8. klo 10.00
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli

Edeltävyysehto: Humanistisen ja kasvatusalan tai lähialan (sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden- ja hallinnonala) ammattikorkeakoulututkinto tai em. alojen yliopistossa suoritettu tutkinto.
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (YAMK), Nuorisokasvatuksen johtaminen ja kehittäminen

 

Ilmoittautumisaika: Sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislomake avautuu to 1.8.2019 klo 9:00. Ilmoittautuminen on avoinna 1.-7.8.2019.
Hinta: 175,00 / lukukausi, yhteensä 350,00 / vuosi, laskutus lukukausittain
Paikkamäärä: 10

Huomaathan että
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua polkuopintoihin.

Tavoitteet:
Polkuopintojen tavoitteena on laajentaa tutkintotavoitteisesti nuorisokasvatuksen osaamista. Koulutus kohdentuu

  • työelämän ja ammattialan tutkimukselliseen kehittämiseen,
  • johtamiseen ja esimiestyöhön,
  • nuorisokasvatuksen sekä järjestö- ja nuorisotyön toimintaympäristöjen tuntemukseen
  • ja ammattialan tulevaisuuden ennakointiin.

Kun olet suorittanut 30 opintopistettä polkuopiskelijana, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Xamkiin polkuopiskelijoiden kiintiössä (nk. Avoimen väylä -haku) ja valmistua nuorisokasvatuksen ja nuorten toimintaympäristöjen asiantuntijaksi. Ylemmän AMK- koulutuksen avulla sinun on mahdollista kehittää omaa työtäsi ja ammattialaa sekä uudistaa ja johtaa nuorisotyötä paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Sisältö ja toteutus:
Koulutuksen sisällöt ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaiset. Suoritettavien opintopisteiden määrä selviää HOPS-keskustelussa opintojen alussa. Opetussuunnitelman pohjalta jokaiselle opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon opiskelijan omat tavoitteet. Suorittamasi opinnot luetaan myöhemmin hyväksi osana tutkintoa. Koulutus toteutetaan tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmässä. Ydin- ja täydentävän osaamisen opinnot toteutetaan monimuotoisena, ja niiden kontaktiopetusta järjestetään keskimäärin 3 arkipäivänä kuukaudessa. Ydinosaamisen lähiopetuspäivät ovat peräkkäisiä. Lisäksi koulutukseen liittyy itsenäistä opiskelua ja verkkotyöskentelyä.

Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon opinnot koostuvat ammattialan ydinosaamista syventävistä opinnoista (30 op) ja tätä osaamista täydentävistä opinnoista (30 op). Ydinosaamisen opinnot (30 op) sisältävät kaksi 15 op:een laajuista ammattialan sisällöllistä opintokokonaisuutta.

Nuorisokasvatuksen muuttuvat toimintaympäristöt -opintokokonaisuus

  • Nuorisotyön ja nuorisokasvatuksen ammatillistuminen ja ajan haasteet (5 op)
  • Nuoruus yhteiskunnallisessa muutoksessa (5 op)
  • Nuorisopoliittinen ohjelmatyö (5 op)

Nuorisotyö kehittämisen kenttänä -opintokokonaisuus

  • Pedagoginen osaaminen ja kehittäminen (5 op)
  • Kehittämisen menetelmät järjestö- ja nuorisotyössä (5 op)
  • Pedagoginen johtaminen työyhteisön kehittämisessä (5 op)

Täydentävän osaamisen opinnot voit koota ylempien tutkintojen yhteiseltä Master Schoolin tarjottimelta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi (HOPS) mukaisesti. Voit rakentaa opintopolkusi esi-merkiksi omaa ammatillista osaamistasi syventävästi, työelämän kehittämiseen painottuvasti tai vaikkapa ammatillista yleissivistystäsi laajentavasti. Myös tulevan opinnäytetyösi tutkimus- tai kehittämistarpeiden tukeminen täydentävän osaamisen opinnoilla on mahdollista. Tarjolla on opintoja mm. tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, johtamisesta ja esimiestyöstä, yrittäjyydestä, kielistä ja viestinnästä.

Polkuopintojen aikana suoritettavista opinnoista ei ole mahdollista tehdä aiemman osaamisen perusteella hyväksilukuja, vaan ne tehdään tutkinto-opiskelijaksi siirtymisen jälkeen.

Opinnot on mahdollista kytkeä tukemaan 30 opintopisteen laajuista oman alan kehittämiseen tähtäävä opinnäytetyötä. Opinnäytetyö toteutetaan työelämää tai ammattialaa koskevana tutkimus- tai kehittämishankkeena.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Yhteisöpedagogi (YAMK) -opinnot Xamkissa
https://www.xamk.fi/koulutukset/yhteisopedagogi-ylempi-amk/

Voit tutustua opetussuunnitelmaan
https://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/2676/fi/188687/NKMI19SY/year/2019

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä antavat:
Lehtori Pekka Penttinen, puh. 049 829 8471, pekka.penttinen@xamk.fi

Koulutusvastaava Maija-Sisko Kauppila, puh. 040 519 5429, maija-sisko.kauppila@xamk.fi

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Omat tietokoneet opiskelussa – Bring Your Own Device
Xamkin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (esim. kannettavia tietokoneita). Lue lisää täältä www.xamk.fi/byod-bring-device/.

Opiskelujen aikaiset tuet:
Avoimessa AMK:ssa opiskelu ei oikeuta Kelan myöntämään opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Varmistathan taloudellisen toimeentulosi ennen opintojesi alkua esim. TE-toimistosta. Tukea opiskeluun voi saada myös Työllisyysrahastosta www.tyollisyysrahasto.fi.

Polulta tutkintoon:
Polkuopintojen aikana sinulla on mahdollisuus hakea valtakunnallisessa syksyn tai kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi, mikäli täytät ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavat pääsyvaatimukset.

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea myös Xamkin polkuopiskelijoille tarkoitetussa Avoimen väylän haussa kaksi kertaa vuodessa. Hakea voit suoritettuasi valitsemasi polun opintoja 30 opintopistettä.

Ilmoittautuminen:
Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos ilmoittaudut useammalle polulle, ensisijaiseksi toiveeksesi katsotaan se polku, johon ilmoittaudut ensimmäisenä. Polkuopintoja ei ole tarkoitettu Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Peruutusehdot:
Ilmoittautuminen avoimen AMKin polkuopintoihin on sitova. Voit perua polkuopiskelupaikkasi maksutta 14.8.2019 mennessä, tämän jälkeen sinulta peritään lukukausimaksu.Mikäli et ota paikkaa vastaan, ilmoita siitä välittömästi avoimen AMKin toimistoon sähköpostilla avoinamk@xamk.fi, jotta voimme antaa paikkasi seuraavalle.

Ilmoittautumisesta ja polkuopinnoista yleisesti:
Avoimen AMKin toimisto
María del Mar Márquez,
puh. 040 826 6050
maria.marquez@xamk.fi.

Opintojen aloitukseen liittyvistä asioista tiedotetaan sähköpostitse ennen opintojen alkua.

Muutokset ovat mahdollisia.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää