Ajankohta: 9.8.-22.9.2022
Teoria opiskellaan ajasta ja paikasta riippumattomina itsenäisinä verkko-opintoina 9.8. – 22.9.2022 välisenä aikana Learnissa. Sen rungon muodostavat vuorovaikutteiset H5P-asiantuntijaluennot.

Lähiopetus (laboraatiot ja simulaatiot) Kotkan kampuksen minisairaalassa klo 9-16:30 
7.9.2022, 15.9.2022 ja 22.9.2022 

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot sekä Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48200 Kotka
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 28
Opettaja: Jussi Hänninen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue:Vapaasti valittavat opinnot 

Ilmoittautuminen päättyy: 10.7.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • on harjaantunut tiedoissaan elimistön normaalista / epänormaalista rakenteesta ja toiminnasta
  • ymmärtää kliinisen tutkimisen tekniikoiden (inspektio, palpointi, auskultointi, perkutointi)
  • perusteet potilaan kokonaisvaltaisessa terveydentilan arvioinnissa
  • sairaanhoitajan näkökulmasta ymmärtää anamneesin merkityksen kliinisessä tutkimisessa
  • tunnistaa joitain epänormaaleja löydöksiä ja lääkärin konsultaatiota vaativia tilanteita
  • kykenee suorittamaan itsenäisesti potilaan kliinisen tutkimuksen eri tutkimustekniikoita ja apuvälineitä käyttäen sairaanhoitajan osaamisalueiden kontekstissa
  • ymmärtää, ettei opintojakson suoritettuaankaan saa arvioida itsenäisesti potilaan terveydentilaa, tehdä diagnooseja tai itsenäisesti muutenkaan tehdä lääkärin vastuualueeseen kuuluvia tutkimuksia
  • ymmärtää sairaanhoitajan ja lääkärin toimenkuvien ja vastuualueiden eron potilaan terveydentilan arvioinnissa

Sisältö:
Sairaanhoitajan toteuttaman potilaan kokonaisvaltaisen kliinisen tutkimisen eri menetelmät.

Toteutus:
Teoria opiskellaan ajasta ja paikasta riippumattomina itsenäisinä verkko-opintoina 9.8. – 22.9.2022 välisenä aikana Learnissa. Sen rungon muodostavat vuorovaikutteiset H5P-asiantuntijaluennot.
Lähiopetus (laboraatiot ja simulaatiot) Kotkan kampuksen minisairaalassa klo 9-16:30 seuraavasti:
7.9.2022 anamneesi, iho, hengitys, verenkierto, vatsa
15.9.2022 korva/nenä/kurkku & imusolmukkeet, silmä, neurologia, tuki- ja liikuntaelimistö
22.9.2022 taitonäyttö

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Materiaali:
Anatomian kirja esim. Bjålie et. al. 2011 tai uudempi. Ihminen – fysiologia ja anatomia.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty / Hylätty

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai niina.nikkola@xamk.fi puh: 044 702 8342

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää