Ajankohta: 18.1.-31.5.2022
Maalis-huhtikuulle harjoitukset ja käytännön koe huhtikuun loppuun/toukokuun ensimmäiselle viikolle. Tarkemmat ajat lähempänä ajankohtaa.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot sekä Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48200 Kotka
Laajuus: 3 op
Paikkamäärä: 20
Opettaja:Satu Sällilä

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sairaanhoitaja (AMK), ensihoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy:15.12.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:

  • Koulutuksen tavoitteena on määrittää liikkumisen avustamiseen ja potilassiirtojen turvalliseen hallintaan vaadittu tieto- ja taitotaso ja edistää sekä yksilö- että työyhteisötasolla työn sujuvuutta ja turvallisuutta.
  • Osallistuja tietää ja tunnistaa hoitotyön fyysiset kuormitustekijät sekä ymmärtää ergonomian merkityksen työn sujuvuuden ja turvallisuuden edistämisessä sekä liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä.
  • Osallistuja tunnistaa potilaan siirtymisen avustamiseen liittyvät riskit omassa ja työyhteisön toiminnassa ja osaa soveltaa turvallisia siirtotapoja erityyppisille potilaille huomioiden riskit.
  • Osallistuja osaa käyttää erilaisia potilassiirtotekniikoita ja potilassiirron apuvälineitä/potilasnostimia, joissa hyödynnetään potilaan toimintakykyä.
  • Osallistuja ymmärtää ergonomisen avustamisen ja turvallisuusjohtamisen merkityksen osana työpaikan hyviä käytäntöjä.

Sisältö:

1.Koulutusinfo (2h)
2. Etäopiskelu verkossa
• Potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ennalta-ehkäisyssä
• Oman kehon hallinta potilassiirroissa
• Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa
• Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä
3.Lähiopetus / harjoitukset koululla (yhteensä 16h)
• Luonnolliset liikemallit ja avustajan asento
• Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi
• Avustaminen erilaisissa siirtotilanteissa
• Työntekijän oma riskinarviointi
• Apuvälineiden käyttö siirtotilanteissa
4. Siirtotilanteiden käytännön harjoittelua omalla työpaikalla
5. Kertaus ja Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksen käytännön koe koululla

Toteutus:
Verkkototeutuksen osalta Learn-tentti ja koulutuksen lopussa käytännön koe. Lähiopiskelu toteutuu Kaakkois­-Suomen ammattikorkea­koulun (Xamk) Kotkan kampuksella, Pääskysentie 1.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointi:
Verkko-osuuden arviointi on hyv-hyl
Käytännön koe on valtakunnallinen Potilassiirtojen Ergonomiakorttikoulutuksen käytännön koe, joka arvioidaan hyl-5

Arviointiasteikko:
1-5

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai niina.nikkola@xamk.fi puh: 044 702 8342

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää