Ajankohta: 8.2.-10.5.2023  
Koulutuspaikka: Kotkan kampus sekä verkko-opinnot
Laajuus: 3 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Satu Sällillä
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sairaanhoitaja ()AMK),  ensihoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy:  8.1.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. 

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:

 • Koulutuksen tavoitteena on määrittää liikkumisen avustamiseen ja potilassiirtojen turvalliseen hallintaan vaadittu tieto- ja taitotaso ja edistää sekä yksilö- että työyhteisötasolla työn sujuvuutta ja turvallisuutta.
 • Osallistuja tietää ja tunnistaa hoitotyön fyysiset kuormitustekijät sekä ymmärtää ergonomian merkityksen työn sujuvuuden ja turvallisuuden edistämisessä sekä liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä.
 • Osallistuja tunnistaa potilaan siirtymisen avustamiseen liittyvät riskit omassa ja työyhteisön toiminnassa ja osaa soveltaa turvallisia siirtotapoja erityyppisille potilaille huomioiden riskit.
 • Osallistuja osaa käyttää erilaisia potilassiirtotekniikoita ja potilassiirron apuvälineitä/potilasnostimia, joissa hyödynnetään potilaan toimintakykyä.
 • Osallistuja ymmärtää ergonomisen avustamisen ja turvallisuusjohtamisen merkityksen osana työpaikan hyviä käytäntöjä.

Sisältö:
1.Koulutusinfo (2h)
2. Etäopiskelu verkossa

 •  Potilassiirtoergonomia tuki- ja liikuntaelinongelmien ennalta-ehkäisyssä
 • Oman kehon hallinta potilassiirroissa
 • Biomekaniikan hyödyntäminen potilaan liikkumisen avustamisessa
 • Työturvallisuutta koskevat lait ja asetukset hoitotyössä

3.Lähiopetus / harjoitukset koululla (yhteensä 16h)

 • Luonnolliset liikemallit ja avustajan asento
 • Potilaan voimavarojen arviointi ja aktivointi
 • Avustaminen erilaisissa siirtotilanteissa
 • Työntekijän oma riskinarviointi
 • Apuvälineiden käyttö siirtotilanteissa

4. Siirtotilanteiden käytännön harjoittelua omalla työpaikalla
5. Kertaus ja Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksen käytännön koe koululla

Toteutus:
Potilassiirtojen Ergonomiakortti®-koulutus alkaa itsenäisellä verkko-opiskelulla ja siihen liittyvillä tehtävillä. Koulutuksen info (Teams) 8.2.2023 klo 16–17.
Harjoituspäivät: 26.–27.4. 2023 klo 8.15–16  ja käytännön koepäivä 10.5. klo 8–18 , joissa läsnäolovelvollisuus.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin opiskelijan työmäärää.

Muuta: 
Opiskelijat saavat koulutuksesta Ergonomiakortin®.

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.044 702 8342/ Niina Nikkola

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää