Ajankohta: 8.3.-31.5.2021. Aloitusinfo verkossa.
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Tuuli Järvinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa.
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen (Master School)
Ilmoittautuminen päättyy: 21.2.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat yhdistää projektitoiminnan organisaation strategiaan ja osallistua menestyksekkään projektitoiminnan rakentamiseen. Osaat tarkastella kokonaisvaltaisesti projektin elinkaarta projektipäällikön näkökulmasta. Osaat projektin johtamisen erityispiirteet ja käytännön menetelmät projektin eri vaiheissa. Osaat johtaa ja ohjata projektitiimiä haasteellisissa johtamistilanteissa, esim. virtuaalisen tiimin tapauksessa. Osaat käyttää erilaisia projektin hallinnan työkaluja, esim. digitaalisuuden hyödyntäminen tarkoituksenmukaisella tavalla projektin elinkaaren eri vaiheissa.

Sisältö:
Miten projektit liittyvät organisaation toimintaan?
Miten projekteja viedään läpi kokonaisvaltaisesti?
Millainen on projektipäällikön rooli elinkaaren eri vaiheissa?
Miten projektitoiminnan työkaluja, esim. tietojärjestelmiä, käytetään tarkoituksenmukaisesti projektin toteuttamisessa?
Miten projektikulttuuria voidaan kehittää organisaatiossa?

Toteutus:
Opintojakson alussa pidetään aloitusinfo Adobe Connectin välityksellä. Info tallennetaan ja sen voi katsoa myöhemmin itselleen sopivana aikana. Verkkotapaamisessa voi esittää kirjoittamalla (Chat) kysymyksiä toteutukseen liittyen.

Osallistuminen verkko-opetukseen ja annettujen, ajoitettujen tehtävien tekeminen. Moniammatillisen näkemyksen kehittäminen verkossa tehtävänantojen mukaisesti.
Työhön integroitu oppimisväylä:
Verkko-opinnot on mahdollista toteuttaa nopeammin kuin annettu aikataulu. Opettajan on hyvä tietää tämä etukäteen.

Opintojaksolla on kirjallisia tehtäviä, tenttiä ei ole

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää, joka jakautuu seuraavasti: Teoreettiset käsitteet ja projektin johtamisen kirjallisuuteen perehtyminen; kirjalliset tehtävät 60%.
Verkkokeskustelut ja harjoitukset sekä oppimispäiväkirja, 40%.

Opiskelumateriaali:
Perusteos esim. Mäntyneva, M. 2016. Hallittu projekti – Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen. Helsinki: Kauppakamari. Myös e-kirjana.
Opintojaksolla annettu kirjallisuus ja muu verkkomateriaali.

Arviointi:
Arviointi pohjautuu YAMK-opiskelijan osaamisen arviointikehikkoon
Opiskelija osaa:
a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan
d. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti

Osaamisen arvioinnissa tarkastellaan Leanin termien ja teorioiden hallitsemista ja niiden soveltamista oppimistehtävissä. Opintojaksolla käytetään itsearviointia, vertaisarviointia ja opettajan tekemää arviointia.

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää