Ajankohta: 16.9.-15.12.2019
Koulutuspaikka: Verkko-opintoina Moodlessa, ei lähiopetuspäiviä
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Tuuli Järvinen

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Soveltuu kaikkiin Xamkin YAMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin. 
Ilmoittautuminen päättyy: 1.9.2019
Hinta: 60,- tai lukukausimaksu 175,-
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.
 

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat yhdistää projektitoiminnan organisaation strategiaan ja osallistua menestyksekkään projektitoiminnan rakentamiseen. Osaat tarkastella kokonaisvaltaisesti projektin elinkaarta projektipäällikön näkökulmasta. Osaat projektin johtamisen erityispiirteet ja käytännön menetelmät projektin eri vaiheissa. Osaat johtaa ja ohjata projektitiimiä haasteellisissa johtamistilanteissa, esim. virtuaalisen tiimin tapauksessa. Osaat käyttää erilaisia projektin hallinnan työkaluja, esim. digitaalisuuden hyödyntäminen tarkoituksenmukaisella tavalla projektin elinkaaren eri vaiheissa.

Sisältö:
Miten projektit liittyvät organisaation toimintaan?
Miten projekteja viedään läpi kokonaisvaltaisesti?
Millainen on projektipäällikön rooli elinkaaren eri vaiheissa?
Miten projektitoiminnan työkaluja, esim. tietojärjestelmiä, käytetään tarkoituksenmukaisesti projektin toteuttamisessa?
Miten projektikulttuuria voidaan kehittää organisaatiossa?

Toteutus:
Opintojaksolla on ennakkotehtävä. Osallistuminen verkko-opetukseen ja annettujen, ajoitettujen tehtävien tekeminen. Opintojaksolla on kirjallisia tehtäviä, tenttiä ei ole.Moniammatillisen näkemyksen kehittäminen verkossa tehtävänantojen mukaisesti. Verkko-opinnot on mahdollista toteuttaa nopeammin kuin annettu aikataulu.

Työmäärä:
Teoreettiset käsitteet ja projektin johtamisen kirjallisuuteen perehtyminen; kirjalliset tehtävät 60%. Verkkokeskustelut ja harjoitukset sekä oppimispäiväkirja, 40%. 1 op = 27 h opiskelijan työtä, eli kokonaistyömäärä on 135 h.

Opiskelumateriaali:
Perusteos esim. Mäntyneva, M. 2016. Hallittu projekti – Jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen. Helsinki: Kauppakamari. Myös e-kirjana.
Opintojaksolla annettu kirjallisuus ja muu verkkomateriaali.

Arviointi:
Arviointiasteikko 0-5.
Opiskelija osaa
b. ratkaista luovasti monimutkaisia projektin johtamiseen liittyviä ongelmia
c. arvioida ja johtaa itsenäisesti ja onnistuneesti projektin elinkaareen sisältyviä toimintoja
d. vastata projektitoiminnasta itsenäisesti ja kehittää systemaattisesti projektityön eri välineitä
d. käyttää strategista lähestymistapaa projektin johtamisessa
e. käyttää projektin johtamisen eri välineitä monimutkaisissa ja vaativissa tilanteissa
g. kommunikoida vaativissa kansainvälisissä projektin johtamiseen liittyvissä tilanteissa

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
María del Mar Márquez, maria.marquez@xamk.fi, p. 040 8266 050.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää