Ajankohta: 30.8. – 6.12.2021
Koulutuspaikka: Savonlinnan kampus
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Jatkoväyläopiskelijat
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Ritva Käyhkö

Jatkoväylä-opiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin mm. koneistajasta, prosessinhoitajasta -> insinööriksi (AMK) biotuotetekniikka.

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), Biotuotetekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen / Täydentävä osaaminen / Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 15.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Tiedät prosessiteollisuuden perusmittaukset, mekaaniset koneet ja laitteet sekä tiedät käynnissä- ja kunnossapidon menetelmät.

Sisältö:
Mitä ovat prosessiteollisuuden perusmittaukset ja niiden toimintaperiaatteet sekä tyypillisimmät asennuksissa huomioitavat asiat?
Kuinka mittauksia diagnosoidaan?
Mikä on koneiden ja laitteiden rakenne?
Millaisia käyttöhyödykejärjestelmiä laitteet tarvitsevat?
Millaisia ovat kunnossapitostrategiat ja kuinka ne soveltuvat eri kohteisiin?

Toteutus:
Opintojakson lähitunneille voi osallistua Teamsin kautta. Jokaisen tulee osallistua opintojakson laboratorioharjoituksiin Kuitu 3:lla ja osallistua ryhmän työselostuksen laatimiseen tai laatia oma työselostus, sekä palauttaa ajoissa kotitehtävät ja pitää omat tuntiesitykset.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
KnowPulp, KnowPap soveltuvin osin Juhani Pihkala Proessisuureiden mittaustekniikka, Learnissa jaettu opetusmateriaali

Arviointi:
Jokaisen tulee osallistua mittalaite, pumppupenkki ja laiterastit laboratorioharjoituksiin ja palauttaa näistä 1-5 asteikolla arvoitavat työselostukset. Kokonaisarvioinnin perusteena on hyväksytysti ja ajoissa palautetut kotitehtävät ja arvioitavat henkilökohtaiset tai ryhmä tuntiesitykset, sekä laboratorioharjoituksista laaditut työselostukset.
Kaikki kurssin tehtävät tulee olla palautettuna kurssin päätteeksi. Lisäksi arvioinnissa huomiodaan tuntiaktiivisuus ja osaamisen kehittyminen.

Arviointiasteikko:
1 – 5

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 050 340 7160/Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää