Ajankohta: 14.9. – 15.12.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 30
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Prosessiteollisuuskokemus, automaatio- ja sähkötekninen perustietämys hyödyksi
Opettaja: Merja Mäkelä
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Insinööri (AMK), energiatekniikka tai sähkö- ja automaatiotekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen/Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 27.8.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi osaat

 • selittää keskeiset mittaus-, ohjaus- ja säätöperiaatteet pinnan, lämpötilan, paineen ja virtaaman hallinnassa
 • toteuttaa PID-säädön
 • analysoida prosessidynamiikan ja PID-säätimen virityksen yhteyden
 • periaatteessa toteuttaa ja ottaa käyttöön perussäätöpiirien ohjelmasovelluksia ohjelmoitavassa logiikkajärjestelmässä ja DCS-automaatiojärjestelmässä.

Miten säiliön pintaa, nesteen lämpötilaa, putkiston virtaamaa tai höyryn painetta voidaan säätää automaattisesti ja siten parantaa esim. tuotteen laatua tai prosessin energiatehokkuutta?
Miten PID-säädin laskee ohjauksen toimilaitteelle takaisinkytketyssä säädössä ja miten säätimen viritysparametrit määritetään?
Miten differentiaaliyhtälöillä ja Laplace-siirtofunktiomalleilla kuvataan prosessisysteemien dynamiikkaa ja miten mallit muotoillaan Matlab Simulink -ohjelmistoon simulointia varten?
Miten ohjelmoidaan mittaus, takaisinkytketty säätöpiiri tai pumpun ohjaus ohjelmoitavaan logiikkajärjestelmään ja DCS-automaatiojärjestelmään?

Sisältö:
Opintojakso sisältää neljä aihepiiriä seuraavasti:

1. Mittaus-, ohjaus- ja säätötoimintojen tunnistaminen

 • Peruspiirit ja positiotunnukset PI-kaavioissa
 • Ohjaaminen ja säätäminen
 • Mittausinstrumentit ja toimiyksiköt
 • Luentoajankohdat: 5.9.2023, 12.9.2023
  Osiotentti 1: 19.9.2023

2. Säätötekniikka

 • Säätöpiirien mittaukset, toimiyksiköt ja PID-säätöalgoritmit
 • Ohjaus- ja säätöpiirien ajomoodit ja toiminta eri tilanteissa
 • Säätöpiiriesimerkkejä: säiliön pinta, paine, lämpötila, virtaama, sakeus, pH jne.
 • Säätöpiirien periaatteellinen toteutus PLC- ja DCS-järjestelmissä
 • Luentoajankohdat: 26.9.2023, 3.10.2023, 10.10.2023, 17.10.2023
  Osiotentti 2: 24.10.2023

3. Prosessidynamiikka ja säätöpiirien viritys

 • Prosessidynamiikan mallintaminen prosessikokeilla
 • Prosessikokeista PID-säädön parametreihin
 • Säätöpiirien simulointi Matlab Simulink -ohjelmistolla
 • Luentoajankohdat: 31.10.2023, 14.11.2023
  Osiotentti 3: 21.11.2023

4. Kehittyneet ohjaus- ja säätömenetelmät

 • Kehittyneiden ohjaus- ja säätömenetelmien käyttötarve ja -mahdollisuudet
 • Algoritmit ja toteutustavat
 • Luentoajankohdat: 28.11.2023, 5.12.2023
  Osiotentti 4: 12.12.2023

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Opintojaksolla pidetään 10 online-luentoa ja 4 osatenttiä verkossa tiistaisin, klo 17-20.15. Luentotilaisuudet tallennetaan. Opintojaksolla voi edetä tällöin itsenäisesti omaan tahtiin oppimisalustan kirjallisten materiaalien, videomateriaalien ja tallennusten avulla, mutta pitäen huolta osatenttiajankohdista.

Jokaisessa aihepiirissä on interaktiivisia oppimistehtäviä, joissa on automaattinen arviointi.

Kysymykset ja keskustelut osoitetaan oppimisalustan keskustelufoorumille. 

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Opintomateriaali on saatavissa oppimisalustalla. Osallistuja voi ostaa Matlab Simulink -ohjelmiston opiskelijaversion tai ladata 30 vuorokauden koekäyttöversion.      

        
Arviointi:
Opiskelija osaa

 • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
 • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
 • käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

​​​​​​​Opintojaksolla pidetään neljä osatenttiä aikataulutetusti. Opintojaksoarvosana määräytyy osatenttien opintopistemäärän mukaisesti painotettuna keskiarvona.

Arviointiasteikko:
0 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160 / Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää