Ajankohta: 11.1.-11.4.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Sini Rantanen

Jatkoväylä-opiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa tradenomi (AMK) jatkoväyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Metsätalousinsinööri (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 3.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Tunnistat makroskooppisesti tärkeimmät kotimaiset puulajit. Tunnet puun mikroskooppisen ja kemiallisen rakenteen sekä puun fysikaaliset ominaisuudet. Tunnistat puuaineen viat ja niiden merkityksen puun käyttö- ja jalostusprosessissa. Osaat analysoida raaka-aineen ja lopputuotteiden välisen yhteyden eri metsäteollisuuden jalostusprosesseissa.

Sisältö:
Millainen on puuaineen mikroskooppinen ja makroskooppinen rakenne?
Miten puuaineen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet vaikuttavat eri jalostusprosesseissa?
Mitkä ovat metsäteollisuustuotannon tärkeimmät tuotantomenetelmät puutuoteteollisuudessa sekä paperin ja kartongin valmistuksessa?

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Toteutus:
Tarkemmat toteutustiedot lisätään tähän lokakuun aikana.

Oppimistehtäviä, mahdollisesti verkkotentti.

Opiskelumateriaali:
Osoitetaan opintojen alkaessa.

Arviointi:
Opiskelija osaa
käyttää keskeisiä oman alan malleja, mentelmiä, ohjeistoja ja tekniikoita.
toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
perustella toimintansa oman alansa eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko:
0-5

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää