Ajankohta: 16.10.-31.12.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Kalle Karosto
 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Metsätalousinsinööri (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 5.10.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM!Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Tunnistat makroskooppisesti tärkeimmät kotimaiset puulajit. Tunnet puun mikroskooppisen ja kemiallisen rakenteen sekä puun fysikaaliset ominaisuudet. Tunnistat puuaineen viat ja niiden merkityksen puun käyttö- ja jalostusprosessissa. Osaat analysoida raaka-aineen ja lopputuotteiden välisen yhteyden eri metsäteollisuuden jalostusprosesseissa

Sisältö:

  • Millainen on puuaineen mikroskooppinen ja makroskooppinen rakenne?
  • Miten puuaineen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet vaikuttavat eri jalostusprosesseissa?
  • Mitkä ovat metsäteollisuustuotannon tärkeimmät tuotantomenetelmät puutuoteteollisuudessa sekä paperin ja kartongin valmistuksessa?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-oppimisympäristössä annetun aikataulun mukaan. Kurssi sisältää monipuolisia oppimistehtäviä, kuten pieniä verkkotenttejä, tiedonhakutehtäviä, esitelmiä ja esseitä puuraaka-aineeseen ja sen käyttöön liittyen.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Monipuolinen opiskelumateriaali on tarjolla kurssin Learn-alustalla. Lisäksi siellä osoitetaan tarvittava kirjallisuus.

Arviointi:
Opiskelija osaa
– käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjeistoja ja tekniikoita.
– toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
– perustella toimintaasi oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko:
1 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160 / Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää