Ajankohta: 8.3.-31.5.2021
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 13
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen:
Opettaja: Anna-Mari Rossi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (YAMK), tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 14.2.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Ymmärrät digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia erilaisten ansaintamallien suunnittelussa.
Ymmärrät rahoituksen strategisen merkityksen liiketoiminnalle ja sen johtamiselle.
Perehdyt rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteisiin ja osaat vertailla sopivia rahoitusinstrumentteja pk-yritysten tarpeisiin.
Ymmärrät rahoitussuunnittelun tärkeyden osana yrityksen johtamista.

Sisältö:
Miten digitaalisuutta voi hyödyntää erilaisissa ansaintamalleissa?
Millainen on rahoituksen merkitys liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamisessa?
Miten rahoitusmarkkinat toimivat?
Millainen on rahoitusinstrumenttien jaottelu ja miten erilaisia pk-yrityksille sopivia rahoitusinstrumentteja käytetään?
Mitä tulee huomioida rahoituksen suunnittelussa?

Toteutus:
Oppimistehtävät, verkkotentti.
5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Yritysrahoitus. Niskanen & Niskanen. uusin painos
Moderni rahoitus. Knüpfer & Puttonen. uusin painos

Arviointi:
a.Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa rahoituksen johtamisen alueella.
b.Osaat ratkaista vaativia ongelmia organisaatiosi tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa.
e. Osaat arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää