Ajankohta: 30.8.-19.12.2022
Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 5
Kohderyhmä: Jatkoväyläopiskelijat
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Petteri Härkönen

Jatkoväyläopiskelija:Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin mm. talonrakentajasta-> insinööriksi (AMK) teollinen puurakentaminen.

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Teollinen puurakentaminen
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 14.8.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi

  • ymmärrät rakennusalan peruskäsitteet
  • ymmärrät tärkeimpien rakennusmateriaalien ominaisuudet ja käyttökohteet
  • osaat tulkita yksinkertaisia rakennuspiirustuksia
  • osaat piirtää käsin perusrakennetyyppejä
  • kykenet soveltamaan alan peruslaskentaohjeita
  • tunnistat perusrakennusjärjestelmät
  • sinulla on perustiedot betonimassan ominaisuuksista sekä perustiedot betonin osa-aineista

Sisältö:

  • Mitkä ovat rakennusalan tiedonlähteitä?
  • Mitkä ovat rakennusmateriaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia?
  • Kuinka rakennusmateriaalit muodostavat rakenteita?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan lähiopetuksessa Xamkin Savonlinnan kampuksella.

Opintojaksossa 2 osaa:
1. Rakentamisen käsitteet ja materiaalit 2,5 op
2. Betoni ja laboratoriotyöt 2,5 op  läsnäolovaatimus labraosuudessa 100 %)

Opiskelijan on oltava läsnä opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla tai jos hän on pätevästä syystä estynyt, otettava henkilökohtaisesti yhteyttä opintojaksosta vastuussa olevaan opettajaan ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.

Opintojakson laajuus 5 op = 135 h opiskelijatyötä, joka koostuu oppitunneista, kotitehtävistä, itsenäisestä opiskelusta, harjoitustyöstä ja loppukokeesta.

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaalit ovat pääsääntöisesti Learnissa tai Learniin tallennettuina linkkeinä verkkoaineistoihin. Kirjat on määritelty opintojakson Learn alustalla.
Muu opetusta ja opiskelua tukeva materiaali on myös pääsääntöisesti määritelty Learnissa.

Kurssikirjallisuus:
ISBN 978-952-68619-4-4 BY201 Betonitekniikan oppikirja 2018 Julkaisija: Suomen Betoniyhdistys ry www.betoniyhdistys.fi Kustantaja: BY-Koulutus Oy

Arviointi:
Hyväksytty opintosuoritus edellyttää osaamisen asianmukaista näyttöä ja toimintaa eettisesti kestävällä tavalla.
Hyväksytyn opintojaksoarvosanan saaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien (mm. harjoitustyöt, tuntitehtävät, itseopiskelun harjoittelualustat) ja tenttien suorittamista hyväksytysti annetuissa aikatauluissa. Tarkemmat ohjeet löytyvät opintojakson Learnista.

Arviointiasteikko: 1 – 5

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160, Janika Korento.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää