Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suorittamisaika on noin kaksi (2) kuukautta. Viimeinen opintojen aloituspäivä on 1.11.2023.
Koulutuspaikka:  verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu rakennusalan osaajille, joiden perusosaaminen ja -taidot ovat riittävät opintojen sujuvaan suorittamiseen.

Opintojakso on osa koulutuskokonaisuutta, josta kootaan tarjontaa rakennuttajille, suunnittelijoille ja toteuttajille. Opintoja voivat suorittaa rakennusinsinöörit, arkkitehdit, rakennusarkkitehdit, rakennusmestarit, talotekniikan ja ympäristötekniikan insinöörit.

Koulutuskokonaisuus soveltuu myös erinomaisesti FISEn pätevyyksiä hakeville suunnittelijoille, joilta puuttuu vaativan puurakentamisen pätevyyden saamiseksi edellytetyt insinööriopinnot.

Koulutukseen eivät voi osallistua korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat.

Opettaja: Anu Kuusela, anu.kuusela@xamk.fi
 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), rakennustekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinnot 
Ilmoittautuminen päättyy:  31.10.2023
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin. 

Tavoitteet: 

1) Rakentamistalouden yleisopinnot, 1 op
• Tunnistat rakennushankkeen osapuolten taloudelliset roolit projektissa
• Tunnistat mistä kustannukset syntyvät
• Ymmärrät vihreän talouden ja kiertotalouden käsitteet
• Ymmärrät mitä ovat elinkaarikustannukset ja mistä ne koostuvat

2) Rakennusprojektin tarjouspyyntö, 1 op
• Ymmärrät tarjousprosessin pääasialliset vaiheet
• Hahmotat julkisen hankinnan perussäännöt
• Ymmärrät julkisen- ja yksityisen hankinnan pääasialliset erot

3) Rakennusprojektin tarjous, 1 op
• Ymmärrät määräluettelon tarkoituksen ja osaat hyödyntää sitä
• Osaat laskea rakennusosan yksikköhinnan
• Osaat laatia yksinkertaisen kustannuslaskelman
• Ymmärrät tarjouksen velvoittavuuden

4) Vihreä talous, 1 op
• Ymmärrät mitkä ovat vihreän siirtymän periaatteet
• Tunnistat vihreän siirtymän mahdollisuudet
• Osaat kuvata mitä vihreä talous merkitsee työsi lähtökohdista

5) Kiertotalous, 1 op
• Ymmärrät mitkä ovat kiertotalouden periaatteet
• Tunnistat kiertotalouden haasteita ja mahdollisuuksia rakennusalalla
• Ymmärrät kiertotalouden ja resurssiviisauden yhteyden
 

Sisältö:

 • Rakennusprojektin kustannusten syntyminen, aiheutuminen ja käsitteet
 • Elinkaarikustannukset
 • Projektin osapuolten taloudelliset tehtävät
 • Määrälaskennan periaate käsin laskentana
 • Hinnoittelu ja tarjous
 • Vihreä talous
 • Kiertotalous

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. 

Itsenäinen opiskelu
• opiskelet lukemalla ja kuuntelemalla
• opit harjoittelemalla
• tunnistat ja kuvaat osaamisesi kehittymisen

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • EU Green Deal
 • EU:n vihreä talous
 • Ympäristöministeriön aineistot
 • Motivan, Sitran, Keinon, Syke ym. tahojen aineistot
 • Learn kirja
 • Mahdolliset ajankohtaiset artikkelit (YLE aihealue Vihreä talous), podcastit ym.

Arviointi:

Opintojakson suoritettuasi
• 1. osio: ymmärrät rakentamistalouden käsitteet sekä vihreän talouden ja kiertotalouden
merkityksen rakennusalalla
• Osiot 2 ja 3: kykenet toimimaan tarjousprosessin perustehtävissä
• suoriudut yksinkertaisista kustannuslaskelmista
• Osio 4: Osaat toteuttaa vihreän talouden hankinta- ja tarjousperiaatteita
• Osio 5: Osaat toteuttaa kiertotalouden perustoimenpiteitä

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty 

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160 / Janika Korento

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Koulutus on vuosina 2021-2023 OKM:n erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koulutusta. Koulutus toteutetaan kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Karelia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Xamk. Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää