Ajankohta: 2.9. – 20.12.2019
Koulutuspaikka: eKampus, verkko-opinnot
Laajuus:5 op
Paikkamäärä:10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Helena Horn,  sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 16.8.2019
Hinta: 60,00  tai lukukausimaksu 175,-
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.
 

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepin kautta.

Tavoitteet:

  • Osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista.
  • Toimit kehittämistyösi vetäjänä yhteisöllisesti ja kykenet opinnäytetyöprojektissasi toimijoiden osallistamiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä.
  • Osaat perustella ja analysoida tehtyjä ratkaisuja ja niiden vaikuttavuutta ottaen huomioon yksilön (esimerkiksi asiakkaiden ja henkilöstön), yhteisön/yrityksen ja yhteiskunnan näkökulmat sekä niihin sisältyvät mahdolliset arvoristiriidat.
  • Osaat suunnitella ja toteuttaakehittämistyöhösi liittyvää dokumentointia ja tiedottamista asiantuntijamaisesti.
  • Osaat raportoida kehittämistyön aikana tapahtuneesta tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon projektissa toimijat, sidosryhmät ja käytetyt menetelmät.
  • Osaat tiedottaa omasta kehittämistyöstäsi tarkoituksenmukaisia tiedottamisen välineitä ja kanavia hyödyntäen, eettisesti ja ammattialan yhteiskuntavastuun huomioiden.

Sisältö:

  • Miten vedät tuloksellisesti opinnäytetyöprojektiasi ja osallistat projektin toimijoita?
  • Miten dokumentoit opinnäytetyösi prosessia? Miten raportoitopinnäytetyössäsi lukijaystävällisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä sanallisesti että visuaalisesti?
  • Miten teet kehittämistyösi tiedotussuunnitelman?
  • Miten tiedotat kehittämistyösi tuloksista/tuotoksista tarkoituksenmukaisin keinoin (esim. seminaariesitys, tiedotustilaisuus, mediatiedote ja artikkeli)tarkoituksenmukaisille kohderyhmille (esim. toimeksiantaja, ammattialaverkostot, ammattilehti, työpaikan intra, aluemediat)?

Arviointi:
a osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellasi
b kykenet opinnäytetyöhösi/kehittämistyöhösi liittyvään ongelmanratkaisuun, päätöksentekoon ja monialaisten toimijoiden osallistamiseen
e osaat arvioida kehittämistyösi/opinnäytetyösi vaihtoehtoisia toteutustapoja ja menetelmiä sekä perustella niiden käyttöä
f osaat dokumentoida kehittämisprosessia tarkoituksenmukaisesti; osaat raportoida prosessia läpinäkyvästi ja oppilaitoksen raportointitapoja noudattaen; osaat jalkauttaa tuloksia käytäntöön ja tiedottaa niistä tarkoituksenmukaisilla foorumeilla

Lisätiedot:
Opintojakso liittyy yamkin opinnäytetyöhön tai työelämän projektiin, joten suurimman hyödyn saa, jos kehittämisen kohde on jo valittu. Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojakso suoritetaan kehittämisprosessiin tai opinnäytetyöprosessiin liittyviä kirjallisia dokumentteja ja suullisia harjoituksia tehden (esim. tiedotussuunnitelma, asiantuntijablogi, kirjallisuuskatsaus tai asiantuntija-artikkeli, mediatiedote, verkostopalaveri, osaamisen jakaminen somessa, oppilaitoksen raportointitapa). Lisäksi asiantuntijavierailuja (esim. informaatikko, aluelehden verkkopäällikkö tai graafikko).

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Helena Horn, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi.

Ekampuksen kursseja on kahdenlaisia: (1) varsinaisia verkkokursseja, joissa ei ole valinnaisaikoihin sidottua opetusta ja (2) kursseja, joissa verkkovälitteistä lähiopetusta, johon osallistut AC:n välityksellä. Katso AC-opiskelun tekninen ohje täältä.​

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Auli Kasurinen, auli.kasurinen@xamk.fi tai avoinamk@xamk.fi
 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Automaattinen ilmoitus sujahtaa usein postilaatikon roskapostikansioon. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös postilaatikkosi roskaposti-kansio!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää