Ajankohta: 16.11.2020-30.4.2021
Toimipiste: eKampus
Laajuus: 10 op
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Listätietoja koulutuskokonaisuudesta: Virva Korpinen (etunimi.sukunimi(at)xamk.fi.

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan opintoja Xamkissa: Insinööri (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 1.11.2020
Hinta: Lukukausimaksu 175,-; yksittäisistä opintojaksoista 12,-/opintopiste

Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepin kautta.

Koko koulutuskokonaisuus tulee olemaan Rautatieteknologian osaaja, 30 op, 16.11.2020.-30.4.2022

Kokonaisuudesta on kuvaus alla sekä opintojen alustava sisältö, opintokokonaisuudet ja opintojaksot. Tarkemmat tiedot päivitetään myöhemmin.
HUOM! Muutokset ovat mahdollisia.

1. Ratatekninen toimintaympäristö 10 op, alkaen syksystä 2020

Rataympäristö, 2 op, 16.11.-31.12.2020

 • Hallitset kokonaiskuvan rautatiejärjestelmästä, rautatiejärjestelmään liittyvistä toimijoista ja sitä ohjaavista säädöksistä ja ohjeista.
 • Tutustut eri toimijoihin (joko tutustumiskäyntien tai itsenäisen perehtymisen avulla. (harjoitustyö tms.)
 • Opintojakson suoritettuasi ymmärrät rautatiejärjestelmän rakenteen ja siellä vallitsevat riippuvuussuhteet.

Rata ja radan tekniset järjestelmät, 5 op, 1.1.-14.3.2021

Tutustut rautatieteknologian yleisimpiin käsitteisiin ja ymmärrät niiden merkityksen. Tunnet laitteet ja järjestelmät ja niiden väliset riippuvuudet:

 • Rataverkko
 • Radan rakenne ja taitorakenteet
 • Radan tekniset järjestelmät: esim. turvalaitteet, sähkörata, liikkuvan kaluston valvontalaitteet, vahvavirta, valaistus, kulunvalvonta, kauko-ohjaus

Liikennöinti ja liikenteenohjaus, 3 op, 15.3.-30.4.2021

Opit tuntemaan rautatieliikenteen sekä liikennöinnin ja liikenteenohjauksen toimintatavat ja liitynnät rataan ja radan teknisiin järjestelmiin.

 • Liikennöinti ja operaattorit
 • Junaliikenne, vaihtotyöt ja ratatyöt
 • Kalusto (perustiedot) ja rajapinta radan laitteisiin
 • Liikenteenohjaus
 • Kapasiteetin hallinta

2. Turvalaitteet 10 op, 14.9.-31.12.2021
konaisuus sisältää seuraavat opintojaksot::

 • Rautatieturvallisuus
 • Radan turvalaitteet
 • Junakulun valvonta (JKV, ERTMS)

3. Turva-automaatio ja turvalogiikat 10 op, 1.1.-30.4.2022
konaisuus sisältää seuraavat opintojaksot::

 • Toiminnallinen turvallisuus
 • Turva-automaatio ja turvalogiikat
 • Ohjelmointi

Tavoitteet koulutuksessa:

haluat opiskella uutta alaa, koulutuksen aloituksessa ei ole edeltävyysvaatimuksia
– haluat kehittää opintojen ohessa omaa työtäsi
– haluat opiskella joustavasti – opinnot ovat pääosin verkossa
– haet laajempa koulutusta joka syventävää osaamista tietyltä aihealueelta kokonaisen  tutkinnon sijaan.

Yle-uutiset

”Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk alkaa kouluttaa rautatiealan osaajia. Ammattikorkeakoulussa käynnistyy marraskuussa uusi, 30 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, jonka aikana opiskelijat perehtyvät rautatiealaan.

Koulutus keskittyy ratatekniikkaan, eli näkökulma on erilainen kuin esimerkiksi logistiikan alan insinööriopinnoissa.

Xamkin tekniikan alan koulutusjohtajan Mika Ruposen mukaan ratatekniikkaa voi opiskella toisella asteella, mutta ammattikorkeakoulussa ala on uusi.

– Rautatiealalle ei oikeastaan ole ollut olemassa amk-tasoista koulutusta, Ruponen kertoo.

Sen sijaan rautatiealan yritykset ovat kouluttaneet työntekijöitään itse. Nyt koulutusta järjestetään ammattikorkeakoulun ja alan yritysten yhteistyönä. Tarkoituksena on laajentaa opiskelijajoukkoa ja saada sitä kautta helpostusta osaavien työntekijöiden pulaan.

Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta antaa yleiskuvan alasta ja esimerkiksi infran suunnittelusta ja rakentamisesta. Oppeja voi hyödyntää esimerkiksi raideliikenteen turvalaitteisiin ja sähköratatekniikkaan liittyvissä työtehtävissä.

Koulutusta tarjotaan Xamkin insinööriopiskelijoille ja avoimen ammattikorkeakoulun kautta kaikille kiinnostuneille. Opinnot järjestetään verkossa.”

Toteutus:
Koulutus toteutetaan monimuoto–opintoina, lähinnä verkko-opintoina.
Opiskelutapoina voivat olla mm.:
verkkoluennot, verkkotapaamiset yhtäaikaisesti ryhmän kanssa, itsenäiset kirjalliset tehtävät, itseopiskeltava kirjallinen materiaali, oppimispäiväkirja, verkkokeskustelut joko kirjallisesti tai audiovisuaalisesti.

Opintojen laajuus:
Koko opintokokonaisuuden laajuus on 30 opintopistettä: Rautatieteknologian osaaja. Kokonaisuus toteutetaan kolmen 10 opintopistekokonaisuuden kautta. Voit suorittaa yhden tai useamman 10 op opintokokonaisuuden.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto: paivi.kitunen@xamk.fi, p. 044 702 8221 tai avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös postilaatikkosi roskaposti-kansio!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää