Ajankohta: 1.5.-31.8.2024
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Raimo Päivärinta
 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri tai Tradenomi (AMK), Logistiikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 21.4.2024
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Huomioithan, että ilmoittautuminen Xamk Pulsen opintoihin on sitova eikä opiskelupaikan maksuton peruminen ole mahdollista. Saatuasi opiskelupaikan sinulta laskutetaan hinnastomme mukainen maksu, jota ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opinnot.  

Jos et kuitenkaan aloita opintoja, ilmoita meille siitä ajoissa, jotta saamme poistettua sinut opintojaksolta. Näin tietoihisi ei jää merkintää suorittamatta jääneestä koulutuksesta. Peruminen tulee tehdä osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM!  Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Saat käsityksen rautatiealan toimijoista ja viranomaisista sekä toimintaa säätelevistä laeista, normeista sekä toimintaan tarvittavista luvista.
 • Ymmärrät rautatieliikenteen harjoittamisen edellytykset sekä miten liikennettä ohjataan ja valvotaan turvallisen liikenteen varmistamiseksi.
 • Ymmärrät rautatieliikenteen osana kansainvälistä kuljetusketjua.
 • Ymmärrät rautatiekuljetusten edellytykset asiakasnäkökulmasta sekä tiedostat alan erilaisia sopimuksia ja kansainvälisen kaupan periaatteita.

Sisältö:

 • Mitä kaikkea kuuluu rautatiejärjestelmään ja miten se toimii?
 • Millaisia lupia, sopimuksia, kapasiteetin määritystä, liikenteen ohjausta ja valvontaa rautatieliikenne sisältää?
 • Kuinka ratakapasiteettia jaetaan, liikennettä suunnitellaan ja junien täsmällisyyttä valvotaan?
 • Mitä kaikkea junan liikkeellelähtö ja kuljettaminen vaatii sekä millaista kalustoa rataverkolla liikkuu?
 • Miten ratapihat toimivat ja mitä on vaihtotyö?
 • Mitä asioita yritysten näkökulmasta tulee huomioida jos käytetään rautateitä kuljetusmuotona?
 • Miten Suomesta pääsee rautateitse Kiinaan ja mitä vienti/tuontikauppa pitää sisällään?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. 

Voit aloittaa opintojakson suorittamisen itsellesi sopivana aikana opintojakson ajankohdan puitteissa. Huomioithan, että tehtävät tulee suorittaa tietyssä järjestyksessä.

Aineisto ja tehtävät sekä tentit (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti. Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Kaikki kurssin opetusmateriaali on Learnissa kurssialustalla eikä opiskelija tarvitse muuta aineistoa kurssin suorittamiseen.

Arviointi:
​​​​​​​
Opiskelija osaa:
a. käyttää ammattikäsitteitä ja näyttää tietoperustaan liittyvän osaamisensa
b. käyttää tiedonhaun perustekniikoita yksittäisissä tilanteissa
c. suoriutua yksittäisistä tehtävistä
d. ottaa huomioon toiminnassaan asiakkaat, käyttäjät ja kohderyhmät
e. käyttää ohjatusti keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. toimia oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Kaikki arviointiin ja arvioinnin perusteisiin liittyvät asiat on selvitetty kurssialustalla.

Arviointiasteikko:
1 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Xamk Pulse, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160 / Janika Korento

Opintosuoritusrekisterin ote 
Lähetämme sinulle sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusrekisterin otteen sen jälkeen, kun olet suorittanut opintojakson ja saanut siitä arvosanan. Ote toimii dokumenttina, jos esimerkiksi haet hyväksilukuja opintoihisi jossain toisessa korkeakoulussa. Opintoja voidaan hyväksilukea myös Xamkissa, jos tulet meille tutkinto-opiskelijaksi. Katso lisää nettisivultamme Opiskelu Xamk Pulsessa – Xamk.  

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää