Ajankohta: 9.1.2023 – 31.7.2024.
Koulutus on alkanut 1. osiolla 9.1.2023 
Osio 2 on alkanut 18.9.2023.

Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 30 opintopistettä
Paikkamäärä: 20/osio
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Suvi-Maaret Hyyryläinen

HUOM!
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n koulutuksiin! 

Koulutuskokonaisuus 30 op käynnistyy myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana jälleen alusta alkaen.

Ensisijainen tutkinto, johon opinnot hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue:  Vapaasti valittavat opinnot

 • Ilmoittautuminen päättyi osioon 1: 26.2.2023
 • Ilmoittautuminen päättyi osioon 2: 3.9.2023
 • Ilmoittautuminen päättyy osioon 3: 4.1.2024

Hinta: 120 €/osio (12 €/op), laskutus lukukausittain.
Osaajakoulutuksesta on mahdollista suorittaa myös vain osio/osioita.

Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Lisätietoa maksuperusteista löydät täältä. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. 
 

Mikä on osaajakoulutus?

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.

Rautatieteknologian osaaja 30 op

Kevät 2023, Ratatekninen toimintaympäristö 10 op

Osaamistavoitteet
Hallitset kokonaiskuvan rautatiejärjestelmästä, rautatiejärjestelmään liittyvistä toimijoista ja sitä ohjaavista säädöksistä ja ohjeista. Opit tuntemaan rautatieliikenteen sekä liikennöinnin ja liikenteenohjauksen toimintatavat ja liitynnät rataan ja radan teknisiin järjestelmiin. Tutustut rautatieteknologian yleisimpiin käsitteisiin ja ymmärrät niiden merkityksen. Tunnet laitteet ja järjestelmät ja niiden väliset riippuvuudet.

Sisältö

Rataympäristö, 2 op

 • Toimijat, Rautatiejärjestelmän rakenne, Riippuvuussuhteet

Rata ja radan tekniset järjestelmät, 5 op

 • Rataverkko, Radan rakenne ja taitorakenteet, Radan tekniset järjestelmät: esim. turvalaitteet, sähkörata, liikkuvan kaluston valvontalaitteet, vahvavirta, valaistus, kulunvalvonta, kauko-ohjaus

Liikennöinti ja liikenteenohjaus, 3 op

 • Liikennöinti ja operaattorit, Junaliikenne, vaihtotyöt ja ratatyöt, Kalusto (perustiedot) ja rajapinta radan laitteisiin, Liikenteenohjaus, Kapasiteetin hallinta

Syksy 2023, Turvalaitteet 10 op

Osaamistavoitteet
Ymmärrät turvallisuuden merkityksen rautatiejärjestelmissä. Tutustut turvalaitejärjestelmiin ja ymmärrät niiden yhteyden turvalaitteisiin ja toiminnallisuuteen. Tunnet erilaisten kulunvalvontajärjestelmät, niihin liittyvät laitteet ja niiden toiminnan. Ymmärrät kulunvalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden merkityksen rautatiejärjestelmissä.

Sisältö

Rautatieturvallisuus 2 op

 • Turvallisuusjohtaminen ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät; Turvallisuusvaatimukset ja tarkastukset; Turvallisuuskulttuuri ja inhimillinen tekijä; Rakentamisen turvallisuus ja yhteinen työpaikka

Radan turvalaitteet  5 op

 • Järjestelmät (esim. asetinlaite, kauko-ohjaus, kulunvalvonta); Laitteet (esim. opastimet, vaihde, vapaanaolon valvonta) (ohjaus ja valvonta); Toiminnallisuus (mm. kulkutie, suojastus)

Junan kulunvalvonta  3 op

 • Junankulunvalvonta (syventävä opintojakso); ERTMS tasot 1-3 (syventävä osio); Muut liikenteenhallinnan järjestelmät ja teknologiat

Kevät 2024, Turva-automaatio ja -logiikat 10 op

Osaamistavoitteet
Ymmärrät ja tunnet toiminnallisen turvallisuuden käsitteet, toimintamallit sekä standardit. Tunnet toiminnallisen turvallisuuden elinkaarimallin mukaiset vaiheet, käsitteet, vaatimukset ja keskeiset menettelyt sekä laitteiden että ohjelmistojen näkökulmasta. Saat yleiskuvan dokumentaatiosta, vaatimusmäärittelyistä, riskien hallinnasta, järjestelmän suunnittelusta ja testauksesta. Ymmärrät turva-automaation elinkaarimallin vaatimuksista testaukseen saakka. Perehdyt turvallisuuteen liittyvän järjestelmän ohjelmistoihin. Ymmärrät turvallisuuteen liittyvän ohjelmiston toteutuksen perusperiaatteet sekä ohjelmiston elinkaaren prosessissa huomioitavat asiat. Osoitat osaamisesi soveltamalla edellisissä opintojaksoissa oppimiasi asioita käytännön harjoitustyössä.

Sisältö

Toiminnallinen turvallisuus 3 op

 • Turvallisuuteen liittyvät säädökset, määräykset ja standardit; Toiminnallisen turvallisuuden käsitteet; Elinkaarimalli; Roolit ja pätevyydet; Toimijat Suomessa

Turva-automaatio ja turvalogiikat 2 op

 • Turva-automaation perusteet; Tekniikat ja menetelmät elinkaaren eri vaiheissa; Muutokset ja konfiguraatio

Ohjelmointi 5 op

 • Johdanto turvallisuuteen liittyviin ohjelmistoihin; Turvallisuuteen liittyvän ohjelmiston elinkaarimalli. 

Projektityössä sovellat ohjelmiston elinkaarimallia ja määrität sekä suunnittelet ohjelmistokomponentin. Taustastasi ja osaamisestasi riippuen voit joko ohjelmoida ja testata yhden ohjemistokomponentin tai luoda ohjeet ja pohjat elinkaarivaiheisiin.

Tavoitteet osaajakoulutuksessa:

– haluat opiskella uutta alaa, koulutuksen aloituksessa ei ole edeltävyysvaatimuksia
– haluat kehittää opintojen ohessa omaa työtäsi
– haluat opiskella joustavasti – opinnot ovat pääosin verkossa
– haet laajempa koulutusta joka syventävää osaamista tietyltä aihealueelta kokonaisen  tutkinnon sijaan.

HUOM! Muutokset ovat mahdollisia.

Toteutus: Opintojaksot toteutetaan verkko-opintoina Learn-alustalla.

10 op:n laajuinen opinto vastaa noin 270 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli n. 100 työpäivää.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.044 702 8221 / Päivi Kitunen

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.
HUOM! 10.12.2022 jälkeen ei voi enää perua opintoja maksutta.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää