Ajankohta: 14.9.-31.12.2022
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 10 opintopistettä
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Suvi-Maaret Hyyryläinen

 

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 14.9.2022
Hinta: 120 € (12 €/op), osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täältä.

Mikä on osaajakoulutus?

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

  • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koko osaajakoulutuksen suoritettuasi koulutuksesta todistuksen.
  • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

 

Opintokokonaisuus kuuluu Rautatieteknologian osaaja 30 op kokonaisuuteen

  • Ratatekninen toimintaympäristö 10 op
  • Turvalaitteet 10 op
  • Turva-automaatio ja turvalogiikat 10 op

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi:
– Opit ymmärtämään ja tuntemaan toiminnallisen turvallisuuden käsitteet ja toimintamallit sekä standardit.
– Tunnet toiminnallisen turvallisuuden elinkaarimallin mukaiset vaiheet, käsitteet, vaatimukset ja keskeiset menettelyt sekä laitteiden että ohjelmistojen näkökulmasta.
– Saat yleiskuvan dokumentaatiosta, vaatimusmäärittelyistä, riskien hallinnasta, järjestelmän suunnittelusta ja testauksesta.
– Ymmärrät turva-automaation toteutusprosessin vaatimuksista testaukseen saakka.
– Olet perehtynyt tarkemmin kuinka turvallisuuteen liittyvän järjestelmän ohjelmistoja tehdään.
– Osoitat osaamisesi soveltamalla edellisissä opintojaksoissa oppimiasi asioita käytännön harjoitustyössä.
– Ymmärrät turvajärjestelmän ohjelmiston toteutuksen perusperiaatteet sekä ohjelmiston elinkaaren prosessissa huomioitavat asiat.

Sisältö:

Toiminnallinen turvallisuus, 3 op
– Turvallisuuteen liittyvät säädökset, määräykset ja standardit
– Toiminnallisen turvallisuuden käsitteet
– Elinkaarimalli
– Roolit ja pätevyydet
– Toimijat Suomessa

Turva-automaatio ja turvalogiikat, 2 op
– Turva-automaation perusteet
– Tekniikat ja menetelmät elinkaaren eri vaiheissa
– Muutokset ja konfiguraatio

Ohjelmointi, 5 op
– Johdanto turvallisuuteen liittyviin ohjelmistoihin
– Turvallisuuteen liittyvän ohjelmiston elinkaarimalli
 

Toteutus:
Opintojakso koostuu useasta aihealueesta, joihin voit perehtyä erikseen omaan tahtiin. Aihealueet tulee kuitenkin suorittaa järjestyksessä, joten et pääse eteenpäin ennen edellisen aihealueen suoritusta. Materiaalissa on oppimistehtäviä, jotka on myös suoritettava, jotta pääset seuraavaan aihealueeseen. Oppimistehtävien avulla syvennät oppimaasi asiaa erilaisin harjoittein.

Materiaaliin on lisätty linkkejä artikkeleihin ja videoihin, joita voit hyödyntää. Opintojakson läpipääseminen ei edellytä lisämateriaalin osaamista.

Arviointiasteikko: 1 – 5
 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk kouluttaa rautatiealan osaajia.

Koulutus keskittyy ratatekniikkaan, eli näkökulma on erilainen kuin esimerkiksi logistiikan alan insinööriopinnoissa.

Xamkin tekniikan alan koulutusjohtajan Mika Ruposen mukaan ratatekniikkaa voi opiskella toisella asteella, mutta ammattikorkeakoulussa ala on uusi.

– Rautatiealalle ei oikeastaan ole ollut olemassa amk-tasoista koulutusta, Ruponen kertoo.

Sen sijaan rautatiealan yritykset ovat kouluttaneet työntekijöitään itse. Nyt koulutusta järjestetään ammattikorkeakoulun ja alan yritysten yhteistyönä. Tarkoituksena on laajentaa opiskelijajoukkoa ja saada sitä kautta helpostusta osaavien työntekijöiden pulaan.

Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta antaa yleiskuvan alasta ja esimerkiksi infran suunnittelusta ja rakentamisesta. Oppeja voi hyödyntää esimerkiksi raideliikenteen turvalaitteisiin ja sähköratatekniikkaan liittyvissä työtehtävissä.

Koulutusta tarjotaan Xamkin insinööriopiskelijoille ja avoimen ammattikorkeakoulun kautta kaikille kiinnostuneille. Opinnot järjestetään verkossa.

Koko opintokokonaisuuden laajuus on 30 opintopistettä: Rautatieteknologian osaaja. Kokonaisuus toteutetaan kolmen 10 opintopistekokonaisuuden kautta. Voit suorittaa yhden tai useamman 10 op opintokokonaisuuden.
 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160, Janika Korento

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää